Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πέραν Πενθημέρου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011

Comments Off on Πέραν Πενθημέρου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011
Πέραν Πενθημέρου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΥΦΑ:

“8 Φεβρουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΥΦΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

…….Γ) Η νομοθετική ρύθμιση για την αμοιβή μας, για την πέραν του 5νθημέρου εργασία μας, έχει ήδη γίνει Νόμος του Κράτους. Έχει προωθηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στο εθνικό τυπογραφείο και ήδη δημοσιεύτηκε. Θα ακολουθήσει Εγκριτική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το ύψος των ωρών κατά μήνα. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής με το ΥΠΠΟΤ, είναι ότι συμφωνούν για μέχρι 40 ώρες το μήνα για παροχή πρόσθετης εργασίας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου. Στην Νομοθετική ρύθμιση που έγινε, αναφέρεται ότι θα ισχύσει από τότε που ΄΄παρείχε το ως άνω προσωπικό κατά το διάστημα από την δημοσίευσή της, υπ’ αριθ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52 ,α/122986/19-12-2011, απόφασης (Β΄2883) μέχρι και την έκδοση της ΚΥΑ της παρούσας΄΄. Δηλαδή δεν υπάρχει η προθεσμία του ενός μηνός αναδρομικότητας της απόφασης. Μας καλύπτει η νομοθετική ρύθμιση για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την δημοσίευσή της σχετικής ΚΥΑ.”

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΥΦΑ:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Δημοσιεύτηκε τελικά σε ΦΕΚ (7.3.2012)  η Εγκριτική Απόφαση για τα Πέραν του Πενθημέρου του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω, τελικά εγκρίθηκαν 16 ώρες (2 Πέραν) το μήνα σε πιστή εφαρμογή του Ν. 4024/2011 ΑΛΛΑ μόνο για το διάστημα 20.12.2011 έως 31.12.2011.

Τα υπόλοιπα αποχεραιτήστε τα, συνάδελφοι.  Χάθηκαν. Μιλάμε δηλαδή για 2 Πέραν το πολύ, για το μήνα Δεκέμβριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ 628/ΤΕΥΧΟΣ Β’/ 7.3.2012