Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ορισμός μελών Επιτροπής Μοριοδότησης (για τις απολύσεις)

Comments Off on Ορισμός μελών Επιτροπής Μοριοδότησης (για τις απολύσεις)
Ορισμός μελών Επιτροπής Μοριοδότησης (για τις απολύσεις)

Με Υπουργική Απόφαση (3.9.2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-ΔΣΡ) που έχει σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο συστήθηκε το ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που είναι

“… αρμόδιο για την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται… για την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για την μετάταξη/μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου”

τα μέλη της Επιτροπής για το ΥΠΠΟΑ είναι:

(Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/162076/24205/20058/10323/11-9-2013)

Πρόεδρος: Φωτεινοπούλου Θάλεια (σύμβουλος ΑΣΕΠ). Αναπληρωτής Παπαδημητράκης Ιωάννης (σύμβουλος ΑΣΕΠ)

Μέλη:

Παναγοπούλου Μαρία, ΓΔΔΥ ως Εισηγήτρια. (Αναπληρώτρια: Βλαζάκη Μαρία, ΓΔΑΠΚ)

Χρυσοστομίδου Μαρία, Γενική Διευθύντρια Αθλητισμού (ΓΓΑ). (Αναπληρώτρια: Γατοπούλου Ευγενία,ΓΔΑΜΤΕ)

Γραμματείς:

Κόκκολα Στυλιανή μόνιμη υπάλληλος, βαθμ. Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Αναπληρώτρια: Ζουρουλίδη Ευσταθία, υπάλληλο ΙΔΑΧ, βαθμ. Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικοί)

Ορισμός μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού