Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Οργανισμός Γ.Γ. Πολιτισμού-τελικό

Comments Off on Οργανισμός Γ.Γ. Πολιτισμού-τελικό
Οργανισμός Γ.Γ. Πολιτισμού-τελικό

Η Δημοκρατική Συνεργασία, δημοσιεύει το τελικό   Οργανόγραμμα της Γ.Γρ. Πολιτισμού με κάποιες σημειώσεις

Σχετικά με τον κλάδο μας, υπάρχει τμήμα φύλαξης ανά Εφορεία και ειδική περιφερειακή υπηρεσία ενσωματωμένο όμως με διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα ονομάζεται ” Τμήμα Διοικητικής  Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης Ασφάλειας και Φύλαξης” και  ο Προϊστάμενος του τμήματος αυτού δεν θα προέρχεται από τον κλάδο μας.  

  • Η σημερινή Δ/νση Οικονομικού του ΥΠΠΟ περνάει στο Παιδείας
  • Η σημερινή Δ/νση Διοικητικού του ΥΠΠΟ μετονομάζεται σε Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Πολιτισμού και περνάει στο Υπουργείο Παιδείας
  • Η σημερινή Δ/νση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΥΠΠΟ μετονομάζεται σε Δ/νση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τομέα Πολιτισμού και περνάει στο Παιδείαs
  • Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων εφοριών.
  • Οι  σημερινές Δ/νσεις γίνονται Δ/νσεις “Εποπτείας”
  • Δεν υπάρχουν Γραμματείες σε επίπεδο τμημάτων