Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ολο το σχέδιο για την εφεδρεία στο Δημόσιο

Comments Off on Ολο το σχέδιο για την εφεδρεία στο Δημόσιο
Ολο το σχέδιο για την εφεδρεία στο Δημόσιο

OΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

  • Στην τελική φάση επεξεργασίας βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα για την εφεδρεία στο Δημόσιο. Το πλεονάζον προσωπικό μπορεί να παραμένει στις λίστες του ΑΣΕΠ για μετάταξη και μετά το 12μηνο.
  •  Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα, που καθορίζει τις λεπτομέρειες για το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, στο οποίο θα τεθούν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων ή καταργούμενων οργανισμών, που θα χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται ότι το πλεονάζον προσωπικό θα μπορεί να παραμείνει στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ ακόμα και μετά τη λήξη της 12μηνης εργασιακής εφεδρείας διατηρώντας τη δυνατότητα να απασχολείται σε θέσεις εποχικού προσωπικού, ενώ καθορίζονται κοινωνικά και εργασιακά κριτήρια για την κατάταξη των εφέδρων σε ενιαίο πίνακα.

Ο ενιαίος πίνακας, σύμφωνα με πρόταση που έχει κατατεθεί από το ΑΣΕΠ, αναμένεται να λειτουργήσει στα πρότυπα του κυλιόμενου πίνακα επιτυχόντων που έχει θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία.

Πρώτο κύμα
Στην “τσιμπίδα” της εργασιακής εφεδρείας θα πιαστούν τους επόμενους μήνες οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που θα θεωρηθούν πλεονάζοντες από τους συνολικά 7.000 εργαζομένους των 11 μεγάλων οργανισμών που συμπεριελήφθησαν στον νόμο του υπουργείου Οικονομικών για να ενταχθούν σε προγράμματα ανασυγκρότησης, συγχώνευσης ή κατάργησης.
Ολο το σχέδιο για την εφεδρεία στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος, για κάθε ΔΕΚΟ, που πρόκειται να ανασυγκροτηθεί, απαιτείται κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργού αντίστοιχα που θα προσδιορίζει εάν θα καταργηθεί, θα συγχωνευτεί ή θα απορροφηθεί από άλλον οργανισμό.

Εντός 9 μηνών από την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης θα προσδιορίζεται το πλεονάζον προσωπικό με βάση το οργανόγραμμα του φορέα υποδοχής.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαβεβαιώνει ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μη γίνουν απολύσεις.
Ολο το σχέδιο για την εφεδρεία στο Δημόσιο

Ομως ο υπολογισμός των μετατάξεων στις προσλήψεις και η “ανελαστική” αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων (1 προς 10 για το 2011 και 1 προς 5 για τα επόμενα χρόνια) θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει και σε απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

1.500 φορείς
Στο “μικροσκόπιο” της κυβέρνησης θα μπουν συνολικά 1.500 οργανισμοί (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ) που επιχορηγούνται από το κράτος, προκειμένου να καταργηθούν, να συγχωνευθούν ή να ανασυγκροτηθούν.

H αντιπροεδρία της κυβέρνησης σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας έθεσαν σε διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την αναζήτηση τεχνικών συμβούλων που θα παρέχουν τεχνογνωσία για την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι θα καταρτίσουν τον “οδικό χάρτη” για την αναδιοργάνωση των δημόσιων φορέων και στις συμβατικές τους υποχρεώσεις περιλαμβάνεται εκτός της κατάρτισης μελετών σκοπιμότητας και ο καθορισμός των κριτηρίων, με τα οποία θα προκύπτει το πλεονάζον προσωπικό που θα τεθεί σε καθεστώς “εφεδρείας”.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η λίστα με τους πρώτους 11 οργανισμούς

Οι 11 οργανισμοί, που θα ενταχθούν άμεσα σε προγράμματα αναδιοργάνωσης, κατάργησης ή συγχώνευσης, είναι:

* ΕΡΤ
* Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ)
* Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ)
* Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ)
* Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ)
* Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
* Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
* ΔΕΠΑΝΟΜ
* Θέμις Κατασκευαστική
* Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)
* Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Δέκα ερωτήσεις-απαντήσεις για την “εργασιακή εφεδρεία”
Η αξιολόγηση και τα κριτήρια

1. Ποιο προσωπικό θα τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας;

Τμήμα των υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου των υπό συγχώνευση και κατάργηση δημόσιων οργανισμών που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, το οποίο θα κριθεί ως “πλεονάζον”, με βάση τα οργανογράμματα των φορέων υποδοχής. Τα γενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα προκύπτει το πλεονάζον προσωπικό θα καταγραφούν στον “οδικό χάρτη” των συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών που θα συντάξουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα επιλεγούν από την κυβέρνηση. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνεται από τον φορέα υποδοχής. Ετσι σε περίπτωση που υπάρχουν 5 οδηγοί από τον καταργούμενο οργανισμό για να καλύψουν 2 θέσεις στον νέο οργανισμό θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα προσδιορίσει ο φορέας υποδοχής (ηλικία, αποδοτικότητα κ.λπ.). Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των ΝΠΔΔ που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν θα μετακινηθούν αυτοδίκαια στο Δημόσιο, γιατί καλύπτονται από τη συνταγματική διάταξη περί μονιμότητας. Θα μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου, χωρίς να προσμετρηθούν στην αναλογία “1:10” για το 2011 ή “1:5” για τα έτη 2012-2015.

2. Πώς θα γίνει η αξιολόγηση του πλεονάζοντος προσωπικού;

Η εμπειρία του ΟΣΕ και του ΟΑΣΑ δείχνει ότι θα αξιοποιηθούν εταιρείες-σύμβουλοι, οι οποίες θα παραδώσουν μελέτες για το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών που συγχωνεύονται ή καταργούνται. Στην “κόκκινη ζώνη” της εφεδρείας αναμένεται να ενταχθούν -για παράδειγμα- ειδικότητες όπως υπάλληλοι λογιστηρίου -σε περίπτωση συγχωνεύσεων-, αφού στον νέο οργανισμό θα προβλέπεται η λειτουργία μίας οικονομικής υπηρεσίας ή διοικητικών υπαλλήλων υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Με ποια κριτήρια το ΑΣΕΠ θα κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό σε ειδικούς πίνακες ανά φορέα;

Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιλαμβάνονται κριτήρια που αφορούν τις ειδικές δεξιότητες και τα προσόντα του υπαλλήλου αλλά και κοινωνικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή του κατάσταση. Υπάρχει συζήτηση για το εάν θα μπει συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα προσδιορίζεται η σημαντικότερη ομάδα κριτηρίων που θα δίνει το “διαβατήριο” για μία θέση στο Δημόσιο. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνουν τη μοριοδότηση του διδακτορικού με 150 μόρια και του μεταπτυχιακού με 100. Με περισσότερα μόρια θα πριμοδοτηθούν επίσης εκείνοι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες και έχουν επάρκεια σε γνώσεις υπολογιστή. Επίσης, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει κάνει και το ΑΣΕΠ, η προϋπηρεσία του υπαλλήλου θα λαμβάνει 30 μόρια για κάθε χρόνο. Ειδική βαθμολόγηση έχει προταθεί για την ηλικία των υπαλλήλων με 5 μόρια ανά έτος, καθώς και τον χρόνο ένταξης στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ για μετάταξη. Θα λαμβάνεται υπόψη και η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα και με ποια αμοιβή θα τεθεί το πλεονάζον προσωπικό σε καθεστώς μισθωτής εφεδρείας;

Το προσωπικό που θα χαρακτηριστεί “πλεονάζον” θα απομακρυνθεί από τη θέση εργασίας του, θα αξιολογηθεί από το ΑΣΕΠ και θα λαμβάνει για 12 μήνες το 60% του βασικού μισθού. Για παράδειγμα, αν ένας υπάλληλος έχει μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ μηνιαίως με βασικό μισθό 1.100 ευρώ, θα λαμβάνει για έναν χρόνο 660 ευρώ.

5. Πόσοι υπάλληλοι από όσους χαρακτηριστούν “πλεονάζον προσωπικό” θα μπορούν να μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου;

Ο εκτελεστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου προβλέπει ένα ποσοστό 10% κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, το 2011 με την αναλογία “1:10” υπολείπονται περίπου 1.700 θέσεις για να καλυφθούν με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή με νέους διορισμούς. Με δεδομένο ότι αναμένουν την τοποθέτησή τους οι απόφοιτοι των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, για τη φετινή χρονιά δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εάν και φέτος πραγματοποιηθούν περίπου 50.000 αποχωρήσεις, τότε το 2012 με την αναλογία “1:5” θα μπορούν να πραγματοποιηθούν 10.000 προσλήψεις και μετατάξεις. Εξ αυτών οι 1.000 θα είναι από το προσωπικό εν “εφεδρεία”. Η μετακίνηση του “έφεδρου” θα εξαρτηθεί και από την ειδικότητα που κατέχει.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η πρόβλεψη για όσους δεν μεταταχθούν σε νέα υπηρεσία

6. Τι θα γίνει με όσους υπαλλήλους εν “εφεδρεία” δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των μεταταγέντων στο Δημόσιο;

Εάν υπάρχει προσωπικό σε “εφεδρεία” που ξεπερνά τον αριθμό των μεταταγέντων, ο εφαρμοστικός νόμος περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

* θα επιλέγονται ύστερα από αίτησή τους κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Από τις 22.500 θέσεις εποχικού προσωπικού που προβλέπονται για το 2012 θα καλυφθούν από τους “εφέδρους” οι 6.750 θέσεις.
* προηγούνται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, εφόσον υποβάλουν αίτηση.
* μπορεί κατ’ εξαίρεση να αποχωρήσουν με εθελουσία έξοδο, με βάση ειδικό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που θα καταρτιστεί.
* θα διαγράφονται από τους πίνακες κατάταξης εάν βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Εάν το προσωπικό επιλέξει να απασχοληθεί στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με μερική απασχόληση, θα αμείβεται από τη νέα υπηρεσία με τις αποδοχές που προβλέπονται.

7. Εάν ένας “έφεδρος” απασχοληθεί ως συμβασιούχος για 8 μήνες, τι θα κάνει μετά τη λήξη της σύμβασής του;

Θα μπαίνει εκ νέου σε εφεδρεία για 4 μήνες και θα αναμένει τη μετάταξή του. Ακόμα και μετά την πάροδο των 12 μηνών της εργασιακής εφεδρείας, όσοι δεν έχουν βρει εργασία θα μπορούν να συμμετέχουν στους πίνακες κατάταξης χωρίς να λαμβάνουν την αποζημίωση του 60% του βασικού μισθού. Η συμμετοχή στον πίνακα του ΑΣΕΠ θα τους δίνει τη δυνατότητα να εργάζονται σε θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο κατά διαστήματα.

8. Από ποιον φορέα θα πληρώνονται οι “έφεδροι”, αφού οι φορείς που απασχολούνταν, θα συγχωνευτούν ή θα καταργηθούν;

Μέχρι τον προσδιορισμό του πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση φορέα. Με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας θα καθοριστεί ο φορέας που επιβαρύνεται με την καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό που θα τεθεί σε “εφεδρεία”, ο τρόπος καταβολής των αποδοχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

9. Τι θα γίνει αν μετά από 12 μήνες ο “έφεδρος” υπάλληλος δεν έχει καταφέρει να αποκατασταθεί επαγγελματικά είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο Δημόσιο με τις προβλέψεις του εφαρμοστικού νόμου;

Θα μπορεί να συμμετέχει στον πίνακα κατάταξης μέχρι να μεταταγεί σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται σε θέσεις εποχικού προσωπικού. Δεν θα λαμβάνει όμως το 60% του μισθού του ως αποζημίωση.

Ο αριθμός των “εφέδρων”
“Κλειδί” η αναμόρφωση του κρατικού μηχανισμού

10. Από ποιους παράγοντες θα επηρεαστεί ο αριθμός των υπαλλήλων που θα τεθούν σε καθεστώς “μισθωτής εφεδρείας”;

Από την ταχύτητα με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις οργανισμών, αλλά και από τη διαμόρφωση των νέων οργανογραμμάτων στα υπουργεία και στα ΝΠΔΔ, που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για τη δημιουργία Επιτελικού Κράτους. Σε κάθε περίπτωση η αναμόρφωση του κρατικού μηχανισμού θα επιφέρει χιλιάδες μετατάξεις στον “στενό” δημόσιο τομέα και θα καθορίσει τις κενές οργανικές θέσεις που θα μπορούν να καλυφθούν με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σε βάθος τριετίας αναμένεται να δημιουργηθεί “συνωστισμός” στους πίνακες αναμονής που θα διαμορφώσει το ΑΣΕΠ. Κάτω από το ασφυκτικό καθεστώς της αναλογίας προσλήψεων-απο-χωρήσεων αναμένεται ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων να απολυθεί, ουσιαστικά αφού δεν θα μπορεί να ενταχθεί ούτε στο 10% των μεταταγέντων αλλά ούτε και στο 30% των “εφέδρων” που θα μπορούν να εργαστούν ως εποχικό προσωπικό στο Δημόσιο.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ