Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά του υπ. Παιδείας

Comments Off on Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά του υπ. Παιδείας
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά του υπ. Παιδείας

Κατά της απελευθέρωσης των απολύσεων και της μείωσης των αποζημιώσεων

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) κατά του υπουργού Παιδείας και ζητάει να ακυρωθεί ως αντίθετο σε ένα πλέγμα συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων τόσο το Μνημόνιο 2 (Ν. 4046/2012) και η από 28.2.2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όσο και η από 12.7.2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας με τα οποία επέρχεται απελευθέρωση των απολύσεων, μειώνεται το ύψος των αποζημιώσεων κ.λπ.

Oι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσβάλλουν κατ’ αρχάς ευθέως την επίμαχη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας η οποία «υπό το πρόσχημα της ερμηνείας και εφαρμογής» του Μνημονίου 2 και της εν λόγω ΠΥΣ, καταργεί όλες τις σχετικές με το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών διατάξεις που προβλέπονται από τον Ν. 682/1977.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι, όπως έχει κριθεί και με δικαστικές αποφάσεις, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ούτε η υπηρεσιακή τους κατάσταση εξομοιώνεται με αυτή των δημοσίων υπαλλήλων και οι εργασιακές τους σχέσεις καθορίζονται από τους κανόνες του εργατικού δικαίου.
Κατά συνέπεια, το μνημονιακό καθεστώς και η επίμαχη ΠΥΣ αποβλέπουν σε δημοσιονομικούς σκοπούς και αποσκοπούν αποκλειστικά σε εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο. Όμως η απελευθέρωση των απολύσεων και η μείωση του ποσού των αποζημιώσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν συμβάλλει στους δημοσιονομικούς σκοπούς, απλώς θα έχει ως αποτέλεσμα «να αποκομίσουν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ οι ιδιώτες σχολάρχες».