Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εξελίξεις με τα Πέραν του Πενθημέρου στο πολυνομοσχέδιο

Comments Off on Εξελίξεις με τα Πέραν του Πενθημέρου στο πολυνομοσχέδιο
Εξελίξεις με τα Πέραν του Πενθημέρου στο πολυνομοσχέδιο

Εξαιρέσεις υπαλλήλων

Με κοινές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών και του υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο αριθμός νυχτερινών ωρών εργασίας Κυριακών, Σαββάτων και άλλων εξαιρέσιμων ημερών για τους φύλακες και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων των αρχαιολογικών χώρων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την τροποποίηση που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο, στην ίδια κατηγορία θα ενταχθούν και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, των οποίων οι υπερωρίες και τα νυχτερινά θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Η εξαίρεση των συγκεκριμένων υπαλλήλων οφείλεται κυρίως στο ειδικό καθεστώς που διέπει την εργασία τους (νυχτερινές υπηρεσίες).

 

 • Αυτό πρακτικά από μια πρώτη ανάγνωση, σημαίνει ότι τα Πέραν του Πενθημέρου μετατρέπονται σε Σάββατα και πληρώνονται σαν υπερωριακή απασχόληση.Το ωρομίσθιο ορίζεται στο 1/280 του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου  του κάθε υπαλλήλου.
 • Παράδειγμα: Αν ο βασικός μισθός είναι 1000 ευρώ τότε 1000/280=3,57 ευρώ η ώρα. Αν υπολογίσουμε ότι το 3,57 χ 6,77 = 24,1 είναι η μικτή αμοιβή για ένα πέραν του πενθημέρου. 

Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011
Θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»
Νομοτεχνικές αλλαγές-βελτιώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου
left-red-arrowΌλα όσα ελέχθησαν στην πρώτη συζήτηση και όλα όσα λάβαμε υπόψιν με βάση τις έγγραφες παρατηρήσεις πολλών συναδέλφων, αλλά και διαφόρων φορέων, μας επέβαλαν να κάνουμε μια ακόμη επανεξέταση κρίσιμων διατάξεων το σαββατοκύριακο με τους συναρμοδίους συναδέλφους και γι’ αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή να αποδεχθεί ορισμένες αλλαγές-βελτιώσεις νομοτεχνικές στο κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει προκύψει από την πρώτη ανάγνωση.Έχω ετοιμάσει τα σχετικά σημειώματα, τα οποία θα καταθέσω, καθώς και ένα κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο και πάλι επισημαίνονται τα σημεία των αλλαγών, ώστε να είναι εύκολο να εντοπίσετε τις αλλαγές αυτές.Θα ήθελα, όμως, πριν το παραδώσω στη Γραμματεία και στον Πρόεδρο της Επιτροπής, να αναφερθώ στα πιο κρίσιμα σημεία, στα οποία αναφέρονται αυτές οι νομοτεχνικές και ουσιαστικές αλλαγές, στο πλαίσιο του τελικού κειμένου γιατί πρόκειται για ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί και οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από την επεξεργασία που κάνει η Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψιν των παρατηρήσεων των κομμάτων και μεμονωμένων συναδέλφων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια πολύ πλούσια επιχειρηματολογία.

Τα κρίσιμα σημεία είναι τα εξής:

 • Το μεγάλο θέμα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε με τον κ. Ρέππα είναι ο τρόπος κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28. Έχει παρεισφρύσει στη συζήτηση –θα έλεγα κυριαρχεί- μια παρεξήγηση πως έτσι όπως γίνεται η κατάταξη με βάση τις μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό που υπηρετεί, υπάρχει περίπτωση ένας νεοεισερχόμενος υπάλληλος να υπερφαλαγγίσει υπηρετούντα υπάλληλο. Αυτό, βεβαίως, δεν είναι ακριβές, γιατί αυτός που ονομάζεται «νεοεισερχόμενος υπάλληλος» δεν υπάρχει, είναι ένα θεωρητικό υποκείμενο: Πρέπει να προκηρυχθεί η θέση, πρέπει να διεξαχθεί διαγωνισμός, πρέπει να προσληφθεί και επιπλέον για να φτάσει στους κρίσιμους βαθμούς πρέπει να υποστεί πάρα πολλές κρίσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν και πολύ σημαντικούς ποσοτικούς περιορισμούς, με βάση τις νέες διατάξεις, ενώ τώρα η κατάταξη γίνεται για όλους, χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή η κατάταξη έχει και μισθολογική επίπτωση, προσπαθήσαμε, στο πλαίσιο του δημοσιονομικώς εφικτού, χωρίς να μεταβάλουμε τις βασικές παραδοχές του Προϋπολογισμού του 2012, να πριμοδοτήσουμε όσο γινόταν περισσότερο τους υπηρετούντες υπαλλήλους στην ένταξή τους στους νέους βαθμούς και στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με το άρθρο 28. Άρα θα παρατηρήσετε στο άρθρο 28 μια κάποια βελτίωση στις θέσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων και του τρόπου κατάταξής τους στο νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο.

Επίσης, είναι προφανές ότι από την κατάστρωση του άρθρου 7 και από τον συνδυασμό των δύο διατάξεων, δεν υπάρχει περίπτωση νεοεισερχόμενος υπάλληλος να υπερφαλαγγίσει υπηρετούντα υπάλληλο, εκτός και αν ένας υπάλληλος που υπηρετεί παραμείνει σωρευτικά στάσιμος σε πολλές κρίσεις και ως εκ τούτου έχει ένα επίπεδο ουσιαστικών προσόντων που επιβάλει να γίνει αυτή η παράκαμψη, αλλά αυτό είναι μια σπάνια περίπτωση.

 • Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων είναι ο ορισμός της παραμεθόριας περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς παραμεθόριες περιοχές και ως εκ τούτου, είπαμε να παραμένουμε στον ισχύοντα  στη νομοθεσία ορισμό των παραμεθόριων περιοχών.
 • Μια τρίτη παρατήρηση είναι αυτή που αφορούσε τον κίνδυνο να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας. Αυτό ρυθμίστηκε ρητά. Εξαιρείται από την πιθανότητα να ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ο επικεφαλής μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Για τους αναπήρους είναι ήδη αποσαφηνισμένο αυτό.
 • Στο άρθρο 1 και 2, επίσης, που συζητήσατε, ο προσεκτικός αναγνώστης θα μπορούσε να εντοπίσει μια ελαφρά απόκλιση μεταξύ των ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τους ασφαλισμένους στα ασφαλιστικά ταμεία της εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας και των συνταξιούχων του Δημοσίου. Αυτή η ελαφρά διαφορά εναρμονίζεται έτσι ώστε και οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών ταμείων να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους συνταξιούχους του Δημοσίου, σύμφωνα με τη διάταξη που έχει επεξεργαστεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Ένα επόμενο σημείο είναι ένας φόβος που είχε διατυπωθεί ότι μπορεί η ρύθμιση του χρόνου προϋπηρεσίας των νεοεισερχομένων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα να τους φέρει σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τους υπηρετούντες υπαλλήλους. Με τη νέα διατύπωση, το ζήτημα αυτό παραπέμπεται συνολικά για ρύθμιση σε προεδρικό διάταγμα, γιατί πρέπει να εναρμονίσουμε πολλά θέματα διαδοχικής ασφάλισης και η ρύθμιση αυτή θα καταλαμβάνει συνολικά και τους υπηρετούντες και τους νεοεισερχόμενους, ώστε να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
 • Ένα άλλο θέμα που είχε τεθεί ήταν τα ζητήματα της εργασίας σαββατοκύριακα, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες για ορισμένες κατηγορίες, όπως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι αρχαιοφύλακες. Και αυτό ρυθμίζεται τώρα.
 • Ένα άλλο θέμα που είχε τεθεί ήταν το ασφαλιστικό καθεστώς των δημοσιογράφων που εργάζονται στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αποσαφηνίζεται ρητά ότι ναι μεν υπάγονται οι δημοσιογράφοι στο μισθολογικό καθεστώς που ισχύει για τον φορέα απασχόλησής τους, όμως αυτό γίνεται με σεβασμός τις συλλογικές συμβάσεις, άρα στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεών τους, οι οποίες τροποποιούνται αναλόγως και σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει το ασφαλιστικό καθεστώς. Άρα παραμένουν ασφαλισμένοι στα κύρια και επικουρικά ταμεία, τα οποία τους ασφαλίζουν και τώρα.
 • Ένα επόμενο θέμα είναι αυτό το οποίο αφορούσε την σπάνια περίπτωση σε μία ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Β του σχετικού νόμου να έχει επιβληθεί ο περιορισμός των αποδοχών κατά 35% -δηλαδή να φτάνουν οι αποδοχές το 65% των αποδοχών που είχαν στις 31/12/2009- και να είναι κατά κεφαλήν η δαπάνη μικρότερη των 1.900 ευρώ που προβλέπεται για τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α. Άρα, κάνουμε μια εναρμόνιση και λέμε ότι αν στην περίπτωση αυτή πάει κάτω από τα 1.900 ευρώ, να ισχύουν τα 1.900 ευρώ. Δεν αφήνουμε μόνο το όριο των 1.900 ευρώ, γιατί υπάρχει η δυσκολία των εισηγμένων επιχειρήσεων να διαμορφώσουν μισθολογική πυραμίδα. Έχουν συσσωρευτεί όλοι στα ίδια μισθολογικά επίπεδα, ανεξαρτήτως καθηκόντων και αυτό δημιουργεί μία πολύ μεγάλη λειτουργική δυσκολία σε ορισμένες επιχειρήσεις.
 • Είχε τεθεί το ζήτημα στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου προχθές, για την ειδική περίπτωση ενός στρατιωτικού, ο οποίος δεν αποστρατεύεται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, αλλά με αίτημά του, αλλά έχει συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών και έχει καταβάλει εισφορές για 35 χρόνια. Έχω εξηγήσει την Παρασκευή στη Βουλή πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή. Έχω αναλάβει τη δέσμευση να εξαιρέσουμε από την περικοπή των συντάξεων και αυτή την κατηγορία για όσους είναι κάτω από 55 και έως ότου γίνουν 55 ετών. Αυτό όμως θέλει μία συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα το φέρουμε στην Ολομέλεια.
 • Επίσης, έγινε μία παρατήρηση για το πού κατευθύνονται οι πόροι από την εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή το 1% που εισπράττεται από την εισφορά αλληλεγγύης των ένστολων να μην πηγαίνει στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αλλά στα μετοχικά ταμεία τους. Θέλω να πω στους συναδέλφους που έκαναν τη σχετική παρατήρηση ότι αυτό έχει ρυθμιστεί. Άρα, δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί τώρα διότι έχει ρυθμιστεί στη νομοθεσία. Ίσως δεν το έχουν προσέξει όσοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά.
 • Επιφυλασσόμαστε, επίσης, να συζητήσουμε ορισμένα πολύ σοβαρά θέματα στην Ολομέλεια. Ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε στην Ολομέλεια, αλλά δεν υπάρχει στο σημείωμα που δίνω σήμερα, είναι το ζήτημα του επιπέδου στο οποίο πρέπει να γίνει άμεση περικοπή των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου, έως ότου αυτή αφομοιωθεί τα  επόμενα χρόνια. Εντάξει ως προς την αφομοίωση σε τρία χρόνια, αλλά στο πρώτο έτος ποια πρέπει να είναι η μέγιστη άμεση περικοπή; Tώρα είναι 30% σύμφωνα με το νόμο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το αντιμετωπίσουμε αύριο, άρα δεν σημαίνει ότι δεν το συζητούμε. Σημαίνει ότι είναι μείζονος δημοσιονομικής σημασίας, κάνουμε πολλούς υπολογισμούς, γιατί οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές, ώστε να είμαστε σε θέση να αναλάβουμε ενώπιον της Βουλής μία πολύ συγκεκριμένη δέσμευση. Αλλά, αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή.
Δημοσιοποίηση καταλόγων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου

Τώρα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, να ενημερώσω την Επιτροπή για δύο ζητήματα τα οποία είναι μεγίστης, κατά τη γνώμη μου, σημασίας και επί των οποίων θα τοποθετηθώ αύριο στην Ολομέλεια, αλλά ήθελα να τα θέσω από τώρα:

Στην διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως πληροφορήθηκα, ο συνάδελφος κ. Ρήγας, ο οποίος είναι εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε αίτηση καταθέσεως εγγράφων, με την οποία ζητά από μένα, ως Υπουργό Οικονομικών, να καταθέσω στη Βουλή τους καταλόγους των οφειλετών του Δημοσίου, που βαρύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανώτερες των 150.000 ευρώ.

Με την υπ’ αριθμόν 4/2011 γνωμοδότησή της που δημοσιεύτηκε στις 14 του μηνός, δηλαδή την Πέμπτη, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποδέχεται ως θεμιτή και εξυπηρετούσα το δημόσιο συμφέρον την δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτύου των ονομάτων φυσικών προσώπων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου.

Η Αρχή θέτει μία σειρά από όρους:

 • Θέλει οι οφειλές αυτές να είναι μόνον φορολογικές -άρα να μην είναι για άλλους λόγους που αναφέρονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • Θέλει να χαρακτηριστούν εισπράξιμες και άρα να μην περιλαμβάνονται οι μη εισπράξιμες
 • Θέλει να διαχωριστούν τα πρόσωπα που έχουν πεθάνει φυσικά και βαρύνονται οι κληρονόμοι καθώς και όσοι είναι σε κατάσταση πτώχευσης
 • Θέλει να διαχωριστούν όσοι έχουν προθεσμία για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή όσοι περιμένουν την έκδοση απόφασης, τελεσίδικης μάλιστα, για ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
 • Και επίσης, θέλει να υπάρξει προειδοποίηση ατομική και περιθώριο  15 ημερών προκειμένου να προβάλλουν αντιρρήσεις επί εγγράφου ατομικής προειδοποιήσεως οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες.

Εμείς θα λάβουμε φυσικά υπ’ οψιν την γνωμοδότηση αυτή αποδίδοντας τον δέοντα σεβασμό στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που διανέμω περιλαμβάνεται  διάταξη που προβλέπει ότι όταν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί αρχείο που περιλαμβάνει άνω των 1.000 ονομάτων, η πρόσκληση για την προβολή αντιρρήσεων γίνεται με δημοσίευση στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο και όχι με ατομικές προσκλήσεις.

Στο μεταξύ, κρίνω ότι κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής, επειδή δεν συντρέχει λόγος στρατιωτικού ή διπλωματικού μυστικού, ό,τι γνωρίζει ο Υπουργός ως εκ της ιδιότητός του, μπορεί να το γνωρίζει και ο ερωτών βουλευτής, από την εμπιστοσύνη του οποίου εξαρτάται  ο Υπουργός. Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και σεβασμού του απορρήτου που βαρύνουν τον Υπουργό και κάθε διοικητικό υπάλληλο, βαρύνουν κατά τη γνώμη μου αναλόγως, τον ερωτώντα βουλευτή, που στην περίπτωση αυτή θα λάβει γνώση όπως προβλέπει το άρθρο 133 παρ. 6 του Κανονισμού, δηλαδή επισκεπτόμενος την αντίστοιχη υπηρεσία της Βουλής.

Αυτό, λοιπόν, είναι κατά τη γνώμη μου η ορθή ερμηνεία του άρθρου 133 του Κανονισμού της Βουλής και των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος, με απόλυτο σεβασμό φυσικά στην Αρχή  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η γνωμοδότηση της οποίας θα ενσωματωθεί στους όρους της αντίστοιχης κανονιστικής πράξης, που είναι μία υπουργική απόφαση.

Τώρα,  προς διευκόλυνση των βουλευτών θα αποστείλω αύριο στη Βουλή, απαντώντας στην ερώτηση και αίτηση καταθέσεως εγγράφων του κ. Ρήγα, τις καταστάσεις των οφειλετών άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, τις οποίες μπορούμε να ελέγξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό και θα ακολουθήσουν και οι καταστάσεις μεταξύ 150.000 και ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Τώρα, μου ζητάει και κάτι άλλο ο κ. Ρήγας. Στο έγγραφό του, ο κ. Ρήγας ζητά να πληροφορηθεί, επίσης, και ποιοι Έλληνες κατέθεσαν άνω των 100.000 ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού, χωρίς αυτά τα ποσά να δικαιολογούνται από τις ετήσιες φορολογικές τους δηλώσεις. Θυμίζω ότι με ρύθμιση που ψηφίστηκε με τον πρώτο εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπροθέσμου, ήρθη το τραπεζικό απόρρητο φέτος τον Ιούλιο. Τώρα πια μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας τα σχετικά στοιχεία και ήδη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέστειλαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία του έτους 2009. Τις επόμενες ημέρες αναμένουμε τα στοιχεία του 2010 και του 2011.

Αυτά λοιπόν που είπα στην Βουλή και τα ζητάει ο κ. Ρήγας με την ερώτησή του και την αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε, θα τα θέσω υπόψη της Βουλής. Δηλαδή, θα θέσω υπόψη της Βουλής -με τους περιορισμούς του απορρήτου και της εχεμύθειας που ανέφερα και προηγουμένως- τις καταστάσεις αυτών που εξήγαγαν στο εξωτερικό καταθέσεις, ενώ το προϊόν της εξαγωγής είναι τουλάχιστον εκατονταπλάσιο του δηλωμένου εισοδήματος του ίδιου χρόνου. Σας είπα ότι το 42% των πολιτών που εξήγαγαν καταθέσεις είχε εισόδημα κάτω των είκοσι χιλιάδων ευρώ.

Επίσης, θα καταθέσω, υπό τους αυτούς όρους απορρήτου, τα ονόματα υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών που μετέφεραν σημαντικά ποσά στο εξωτερικό και τα ονόματα 18 πολιτών που μετέφεραν σημαντικά ποσά στο εξωτερικό, αλλά επιδοτούνται οι ίδιοι ως άνεργοι από τον ΟΑΕΔ.  Στις καταστάσεις αυτές του 2009 δεν υπάρχουν ονόματα βουλευτών ή μετακλητών υπαλλήλων του Δημοσίου, εξ όσων μπορέσαμε να ελέγξουμε. Πάντως ονόματα βουλευτών δεν υπάρχουν.

Λογαριασμός Κοινωνικής Εξισορρόπησης

Στις νομοτεχνικές αλλαγές που θα καταθέσω αύριο στην Ολομέλεια, θα περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία προβλέπεται ο σχηματισμός στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενός ειδικού λογαριασμού εντός Προϋπολογισμού -όχι ειδικού λογαριασμού με την παλιά έννοια- ενός ειδικού κωδικού, μιας ειδικής γραμμής στον Προϋπολογισμό, που θα ονομάζεται «λογαριασμός κοινωνικής εξισορρόπησης», στον οποίο θα τοποθετηθεί το προϊόν που θα συγκεντρώσει το Υπουργείο Οικονομικών με τις υπηρεσίες του μέσα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας το υπόλοιπο του έτους 2011 και το έτος 2012.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, προβλέπεται απλώς και μόνον μια φυσιολογική ροή εσόδων από άμεσους φόρους προηγουμένων οικονομικών ετών. Δηλαδή, ιστορικά προβλέπεται ένα ποσό μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα είμαστε στο κάτω όριο: προβλέπονται 2 δισ. 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή των προηγουμένων οικονομικών ετών. Δεν είναι το προϊόν μιας κινητοποίησης του κράτους και της κοινωνίας για την σύλληψη της φοροδιαφυγής.

Ο,τιδήποτε λοιπόν προκύψει πέραν της προβλέψεως αυτής, θα τοποθετηθεί λοιπόν σε αυτόν τον «λογαριασμό κοινωνικής εξισορρόπησης», προκειμένου να διατεθούν τα ποσά αυτά για την κάλυψη πληγών που ανοίγει στο σώμα της κοινωνίας –ιδίως για τους πιο αδύνατους- η εφαρμογή ενός σκληρού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε για να σώσουμε την χώρα από τους κινδύνους που την περιβάλλουν μέσα στην διεθνή αβεβαιότητα που ζούμε όλοι.

Αυτή λοιπόν η διάταξη θα περιληφθεί αύριο στο νομοσχέδιο. Κάνουμε τώρα μια προσπάθεια εργώδη να ετοιμάσουμε τις καταστάσεις αυτές και αύριο και θέλω να σας εξηγήσω γιατί είναι εργώδης η προσπάθεια αυτή. Η προσπάθεια είναι εργώδης γιατί για πολλοστή μέρα σήμερα, τέλει υπό κατάληψη το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η επιδίωξη είναι να το κάνουμε αύριο. Αλλά αυτό το επιμελείται ο γενικός γραμματέας με το γραφείο του ελλείψει υπηρεσιών και ελλείψει υποδομής. Θέλω να ελπίζω ότι μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουμε μπορέσει να διαμορφώσει τις καταστάσεις.

Σχετικά με τον κ. Διομήδη Σπινέλλη

Ο κ. Σπινέλλης, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και πρέπει να πω –γιατί αυτό έχει μια σχέση με εμένα, ότι είναι και υιός δύο εκλεκτών συναδέλφων, καθηγητών της Νομικής-  για προσωπικούς λόγους, με έχει παρακαλέσει μόλις βρούμε τον αντάξιο διάδοχό του να τον απαλλάξουμε από τα καθήκοντα του. Αλλά παραμένει ο άνθρωπος, είναι πλήρως μαχόμενος.

Έχει εδώ και καιρό ζητήσει –εδώ και πολλές εβδομάδες- να αναζητήσουμε τον αντικαταστάτη του, μας έχει παρακαλέσει να το κάνουμε αυτό γρήγορα, αλλά όχι πιεστικά. Και το κάνουμε.