Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Νομοσχέδιο Μητσοτάκη

Comments Off on Νομοσχέδιο Μητσοτάκη
Νομοσχέδιο Μητσοτάκη

Το  Νομοσχέδιο «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα…» όπως ψηφίστηκε τελικά.