Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Νέο πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Comments Off on Νέο πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων
Νέο πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Αποτις 19.12.2012 ετέθη και επισήμως σε ισχύ το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μετά τη δημοσίευση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η εγκύκλιος

Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο

Η Δημοκρατική Συνεργασία παρέστη πρόσφατα στην ημερίδα που διοργάνωσε για το θέμα αυτό η ΠΟΕ_ΥΠΠΟ σε συνεργασία με τη νομικό κ. Τσίπρα Μαγδαληνή και σας ενημερώνει για τις νέες διατάξεις.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν πολύ αυστηρότερες ποινές για παραπτώματα δημόσιων λειτουργών ενώ αλλάζει ταυτόχρονα και η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων αποκλείοντας τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Ειδικότερα, προσδιορίζονται με σαφήνεια τα πειθαρχικά παραπτώματα, ούτως ώστε ο δημόσιος υπάλληλος να γνωρίζει εκ των προτέρων το νομικό πλαίσιο, ενώ αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα τα παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο. Παράλληλα, θεσπίζεται πολύ μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις μη πειθαρχικής δίωξης λόγω της παρόδου του σύντομου μέχρι σήμερα προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής και αναμορφώνονται οι πειθαρχικές ποινές με τη θέσπιση αυστηρότερων.

Αναμορφώνονται τα πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία είναι πλέον όργανα διαφορετικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια και έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων.

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο προβλέπει επίσης, επιπλέον της πειθαρχικής ποινής, χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως και 100.000 ευρώ για ιδιαίτερα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

Με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου μόνου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» διευρύνονται οι περιπτώσεις υπό τη συνδρομή των οποίων οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία. Ειδικότερα, για την απομάκρυνση των δημοσίων υπαλλήλων είναι πλέον αρκετή η παραπομπή τους στο πειθαρχικό συμβούλιο, στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας στο οποίο εξακολουθούν να είναι αθώοι (τεκμήριο αθωότητας).
Με το νέο νομικό πλαίσιο θεσπίζεται το «Ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου» και η αυτοδίκαιη αποπομπή του υπαλλήλου από την εργασία του μέχρις ότου εξεταστεί η υπόθεση και αποφανθεί το αρμόδιο όργανο για τις κατηγορίες. Είναι η πρώτη φορά που το τεκμήριο της αθωότητας αντικαθίσταται από το τεκμήριο της ενοχής.
Από το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας πλήττονται και όσοι είχαν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο στο παρελθόν και με βάση νομοθετήματα, που δεν προέβλεπαν την μεθοδευμένη αυτή οικονομική, προσωπική και επαγγελματική τους εξόντωση (απαγορευμένη αναδρομικότητα πειθαρχικών διατάξεων).
Με τις νέες διατάξεις τίθεται πλέον υπό κηδεμονία το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου να εκφράζει τις πολιτικές του πεποιθήσεις συμμετέχοντας σε απεργίες, σε διαδηλώσεις ή σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αντιτιθέμενος σε κυβερνητικές επιλογές. Στην περίπτωση που η έκφραση της αντίρρησής του χαρακτηριστεί αρνητικά και απλά παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο για «αναξιοπρεπή διαγωγή», «παραβίαση εντολών προϊσταμένου», «έλλειψη αφοσίωσης στη Δημοκρατία», τίθεται σε αργία.

Διαβάστε πιο συγκεκριμένα: