Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εξαίρεση Γ.Γ. Πολιτισμού από το μνημόνιο-απολύσεις

Comments Off on Εξαίρεση Γ.Γ. Πολιτισμού από το μνημόνιο-απολύσεις
Εξαίρεση Γ.Γ. Πολιτισμού από το μνημόνιο-απολύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή χθες το τελικό πολυνομοσχέδιο που προβλέπει δραματικές αλλαγές στις ζωές των Ελλήνων και κλειδώνει την Τετάρτη με την ψηφοφορία στη Βουλή. 

Διαβάστε το όλο το σχέδιο Νόμου

 Σύμφωνα με ειδική ρύθμιση, η οποία συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα, που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή, εξαιρούνται  από την επικείμενη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, «οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας».

Άμεσα καταργούνται οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατέχουν «οι διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης Αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας». Από τη ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται το νομοσχέδιο του κ. Μανιτάκη, εξαιρούνται «οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας». Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξαίρεση δεν αφορά νοσηλευτικό αλλά διοικητικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό, όπως διεβεβαιώνουν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μετρρύθμισης, που υπηρετεί κατά κύριο λόγο στα μουσεία και στις εφορίες αρχαιοτήτων.

 Η εξήγηση πάντως που δίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την επιλεκτική επιλογή των φορέων των οποίων θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις είναι ότι οι φορείς που εξαιρούνται έχει διαπιστωθεί ότι έχουν αυξημένες ανάγκες. «Τι θέλετε να μείνουν αφύλακτα τα μουσεία;», επισήμαναν χαρακτηριστικά. Η κατάργηση των οργανικών θέσεων θα προχωρήσει εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών, πρώτον, είναι μεγαλύτερος του 10 ανά φορέα και, δεύτερον, ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα. «Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος αναφοράς», τονίζεται στη ρύθμιση, «υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας». Οι υπάλληλοι, των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται,τίθενται σε διαθεσιμότητα. Η σχετική διαδικασία μάλιστα αναμένεται να ολοκληρωθεί τάχιστα, καθώς προβλέπεται ότι εντός δέκα ημερών από την ψήφιση και δημοσίευση του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διευθύνσεις προσωπικού των εν λόγω φορέων θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατάλογο με τις οργανικές θέσεις που καταργούνται και με τις διοικητικές πράξεις των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

 Προσλήψεις-απολύσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης αποδέχθηκε την πρόταση της τρόικας για απολύσεις 2.000 υπαλλήλων το τρέχον έτος και 25.000 το 2013.
Η πρώτη «δεξαμενή» από την οποία θα αντληθούν οι υπό απόλυση υπάλληλοι θα είναι οι επίορκοι και οι «κοπανατζήδες», κάτι που θα επιβεβαιώνει και στην υπό κατάθεση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση.
Μια δεύτερη «δεξαμενή» θα προκύψει από τους υπαλλήλους των οποίων καταργούνται οι οργανικές θέσεις στο πλαίσιο της κατάργησης ή της συγχώνευσης φορέων του Δημοσίου ή και της αξιολόγησης των δομών του κράτους. Σε αυτή τη «δεξαμενή» θα ενταχθούν κατά κύριο λόγο οι υπάλληλοι που δεν είναι τακτικό προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί μέσω των γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
Αναλυτικά :
1. Αναστέλλονται οι προσλήψεις προσωπικού των κατηγοριών Υ. Ε και Δ.Ε., προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των ΟΤΑ.
2. Εισάγεται στη μεγαλύτερη δυνατή έκτασή του ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα του προσωπικού σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα.
3. Διευρύνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανικές θέσεις των οποίων καταργούνται.
4. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα και το άρθρο 105 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπάλληλων, εφόσον δεν μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε άλλη θέση. Ο θεσμός της διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων αναμορφώνεται και διευρύνεται όσον αφορά τις παρεχόμενες δυνατότητες, δεδομένου ότι το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκτός από τις προβλεπόμενες ήδη από το ισχύον δίκαιο περιπτώσεις εκούσιας μετάταξης, μπορεί επιπλέον να μετατάσσεται υποχρεωτικά ή να μεταφέρεται με ταυτόχρονη μεταβολή της υπηρεσιακής του σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή να μετακινείται πρόσκαιρα ή να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. .
5Οι επίορκοι. Αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των κωδίκων των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν τις περιπτώσεις θέσεως προσωπικού σε αυτοδίκαιη και δυνητική αργία. Με τις ρυθμίσεις αυτές διευρύνονται οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα..

6. Καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ήδη, ενόψει των σύγχρονων εξελίξεων και αναγκών της Διοίκησης, ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά.

7. Ειδικότερα, όσοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, δηλαδή υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση με το δημόσιο δημιουργήθηκε με άλλες διαδικασίες.
8. Παρατείνεται ως τον Δεκέμβριο του 2016 η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε

Αναλυτικά το Non Paper για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων αναφέρει:

 «Η διοικητική μεταρρύθμιση χρειάζεται ενίσχυση της κινητικότητας του προσωπικού. Για να διαμορφώσουμε μια ευέλικτη και αποδοτική δημόσια διοίκηση, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα σπάσουμε όλα τα στεγανά που κρατούν υπαλλήλους «εγκλωβισμένους» σε υπηρεσίες υπερστελεχωμένες ή σε ειδικότητες που δεν συμβαδίζουν με μια σύγχρονη διοίκηση και ότι θα υπάρχουν πλήρεις δυνατότητες να μεταφέρεται προσωπικό εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών της διοίκησης και εκεί όπου ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα του.

Με τη νομοθετική παρέμβαση που κάνουμε, προχωράμε στην άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου κινητικότητας 2.000 υπαλλήλων – ως πρώτο δείγμα:

α) καταργούνται θέσεις ειδικοτητων, κατηγοριών και κλάδων που δεν αναταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων τους και οι υπάλληλοί τους τίθενται σε διαθεσιμότητα με σκοπό την άμεση μετακίνησή τους

β) οι υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί σε πειθαρχικά συμβούλια για βαριά σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, τίθενται σε αργία.

Με τα προαπαιτούμενα αυτά μέτρα, που εντάσσονται στο γενικότερο σχημα της μεταρρύθμισης που προωθούμε, δείχνουμε ότι με μια επιτυχημένη και τεκμηριωμένη στρατηγική διαπραγμάτευσης μπορεί να κατοχυρωθεί το «κλειδί» της στρατηγικής μας, η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι η καλύτερη αξιοποίηση και η βέλτιστη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
Ειδικότερα
Το σχήμα της κινητικότητας που αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα, εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς άξονες:

[Α] Ενίσχυση του πλαισίου κινητικότητας

Ριζική αναμόρφωση του υπαλληλικού δικαίου: Η κινητικότητα εξαπλώνεται σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα και σε κάθε κατεύθυνση μέσα σε αυτόν.
Διευρύνεται σημαντικά ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού με στόχο την αξιοποίηση των υπαλλήλων ανάλογα με τα προσόντα και την κατάρτισή τους, και με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και τις βιοτικές του ανάγκες. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το προσωπικό (μόνιμο και ΙΔΑΧ) δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του οποίου οι οργανικές θέσεις καταργούνται. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για μέχρι 1 έτος με το 75% των αποδοχών (σύμφωνα με το υπαλληλικό δίκαιο). Στη διάρκεια της διαθεσιμότητας, μετά την οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα εφόσον ένας υπάλληλος δεν μεταταγεί τότε απομακρύνεται, διευρύνονται οι δυνατότητες για το προσωπικό:

  • να μετατάσσεται εκουσίως
  • να μετατάσσεται υποχρεωτικά
  • να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης μέχρι να μεταφερθεί ή να μεταταχθεί.

Στόχος είναι η βέλτιστη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στη διοίκηση, δεδομένου ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί σημαντικά μέχρι το 2015 (κατά το 1/3 σε σχέση με το 2009) ενώ ήδη παρατηρείται αθρόα αποχώρηση-συνταξιοδότηση υπαλλήλων. Τα κενά που δημιουργούνται πρέπει να μπορούν να καλύπτονται κατά τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο. Έτσι, οι ίδιοι οι υπάλληλοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να μεταταγούν ή να μεταφερθούν, που λαμβάνεται υπόψη μαζί με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, την οικογενειακή τους κατάσταση και τα βιοτικά τους συμφέροντα.

[Β] Κατάργηση ειδικοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες

Εντάσσονται άμεσα στο σχήμα κινητικότητας υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται σε ειδικότητες, κατηγορίες και κλάδους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων όπου ανήκουν. Βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτής της κατηγορίας υπαλλήλων είναι να έχουν προσληφθεί χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υπάλληλοι αυτοί ούτε θα τιμωρηθούν, ούτε θα υποβιβαστούν, ούτε θα οδηγηθούν υποχρεωτικά στην έξοδο. Θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες όπου διαπιστώνονται πραγματικές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό.
Λαμβάνεται κάθε μέριμνα προκειμένου οι υπηρεσίες από όπου προέρχονται οι υπάλληλοι αυτοί να μην αποψιλωθούν από προσωπικό και να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

[Γ] Ενίσχυση του νέου πειθαρχικού δικαίου
Ταυτόχρονα, το νέο και αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους ενισχύεται προκειμένου να μην παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι εναντίον των οποίων εκκρεμεί σοβαρή ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Έτσι μπορεί να προστατευθεί το κύρος των δημοσίων υπαλλήλων και το συμφέρον των ίδιων των δημοσίων υπηρεσιών.

Διευρύνονται οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, εφόσον διώκονται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία μέχρι να καταδικαστούν τελεσίδικα ή να αθωωθούν».

Με βάσει το Σχέδιο Νόμου «Επιτρέπεται:

α)  Η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού.

β) Η μεταφορά υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό, ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα».

Πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εργάζονται σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου (ΔΕΚΟ κ.λπ.) και που θα κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό, πολύ δύσκολα θα τεθούν σε οργανική θέση του Δημοσίου, καθώς αυτές θα έχουν περικοπεί ως και 50% και κυρίως διότι θα προσμετράται ως νέα πρόσληψη, ενώ θα εξακολουθεί ο περιορισμός της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ζ’ του νομοσχεδίου, που αφορά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης «καταργούνται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά φορέα και ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα». Οι υπάλληλοι αυτοί είτε τίθενται σε διαθεσιμότητα είτε σε «αυτοδίκαιη αργία».

Μάλιστα, οι Διευθύνσεις Προσωπικού καλούνται εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου να αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α. Τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, καθώς και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν τις καταργούμενες οργανικές θέσεις.

β. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία, υπάλληλοι.

Σε αυτοδίκαιη αργία θα τίθενται οι πειθαρχικά ελεγκτέοι υπάλληλοι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα:

α) Ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης.

β) Ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους.

γ) Ο υπάλληλος κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

δ) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης.

ε) Ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α’, γ’, δ’, ε’, θ’, ι’, ιδ’, ιη’, κγ’, κδ’, κζ’ και κθ’ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).

Τέλος, με το νομοσχέδιο ορίζεται και η έννοια της διαθεσιμότητας που διαρκεί ένα έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Υπολογισμός αποζημίωσης Προειδοποιημένης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου

Επιβάλλεται μείωση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες πριν τη λύση της σύμβασης προκειμένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήμισυ της προβλεπόμενης αποζημίωσης απόλυσης.

Οι χρόνοι προειδοποίησης διαμορφώνονται ως εξής:
1. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 συμπληρωμένους μήνες έως 2 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 1 μηνός πριν την απόλυση.

2. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν την απόλυση.

3.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν την απόλυση.

4. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν την απόλυση.

Αποζημίωση Απροειδοποίητης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου

Το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 2 μηνιαίους μισθούς.

2.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 4 έτη συμπληρωμένη έως 6 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 3 μηνιαίους μισθούς.

3. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 4 μηνιαίους μισθούς.

4.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 8έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 5 μηνιαίους μισθούς.

5. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 10 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 6 μηνιαίους μισθούς.

6. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 11 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 7 μηνιαίους μισθούς.

7. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 12 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 8 μηνιαίους μισθούς.

8. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 13 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 9 μηνιαίους μισθούς.

9. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 14 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 10 μηνιαίους μισθούς.

10. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 15 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 11 μηνιαίους μισθούς.

11. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 16 έτη συμπληρωμένα και άνω, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 12 μηνιαίους μισθούς.