Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Με νέες περικοπές οι συντάξεις Ιουνίου

Comments Off on Με νέες περικοπές οι συντάξεις Ιουνίου
Η 4Η ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μειώνονται: 12% οι κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ (μόνο το ποσό πάνω από τα 1.300 ευρώ), 7% οι συντάξεις του ΝΑΤ και 10%-20% οι επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν τα 200 ευρώ

Με νέες περικοπές οι συντάξεις Ιουνίου

Νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις «φέρνει» ο Ιούνιος, ενώ σε οκτώ δόσεις θα παρακρατηθούν τα αναδρομικά για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου.

Σε όσα Ταμεία καταβάλλονται αύριο οι συντάξεις (π.χ. στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ) θα υπάρξει και η σχετική μείωση, ενώ στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων οι περικοπές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουνίου (ανάλογα δηλαδή με το ποια μέρα καταβάλλεται η σύνταξη).

Οι μειώσεις προβλέπονται στον νόμο 4051/2012 και πρόκειται ουσιαστικά για την τέταρτη περικοπή που επιβάλλεται στις υψηλές συντάξεις τον τελευταίο χρόνο.

Αρχικά το μέτρο επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις αρχές αυτού του μήνα, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και δόθηκε μικρή παράταση (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων).

 

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις που «έρχονται» είναι οι εξής:

1 Περικοπή 12% στις κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως η μείωση θα αφορά μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

Σε όσα Ταμεία καταβάλλονται αύριο οι συντάξεις (π.χ. στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ) θα υπάρξει και η σχετική μείωση, ενώ στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων οι περικοπές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουνίου

Σε όσα Ταμεία καταβάλλονται αύριο οι συντάξεις (π.χ. στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ) θα υπάρξει και η σχετική μείωση, ενώ στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων οι περικοπές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουνίου

Το μέτρο θα επηρεάσει 380.000 συνταξιούχους (ποσοστό 13,6% του συνόλου), που κυρίως προέρχονται από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προσοχή, καθώς μετά την περικοπή το καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 1.300 ευρώ.

Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (δημόσιο ή ασφαλιστικό ταμείο) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό κύρια σύνταξης.

Με νέες περικοπές οι συντάξεις Ιουνίου

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του Δημοσίου (1.200 ευρώ) και του ΙΚΑ (800 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

Δηλαδή, η περικοπή θα υπολογιστεί επί του ποσού των 700 ευρώ (2.000 ? 1.300 ευρώ). Αρα: 700 ευρώ Χ 12%= 84 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του Δημοσίου.

2 Περικοπή 7% στις συντάξεις του ΝΑΤ. Επηρεάζονται άμεσα 71.538 συνταξιούχοι.

3 Μείωση από 10% έως 20% στις επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν τα 200 ευρώ. Το «ψαλίδι» μπαίνει στις συντάξεις του ΕΤΕΑΜ, του ΤΕΑΙΤ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα), του ΤΕΑΔΥ (όπου σε ορισμένους κλάδους η μείωση επιβλήθηκε στις αρχές του μήνα), του ΕΤΑΤ (τράπεζες) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (ευρύτερος δημόσιος τομέας).

Ειδικότερα, το ποσοστό της περικοπής διαμορφώνεται ως εξής:

  • Στο 10% για επικουρικές συντάξεις από 200 έως 250 ευρώ. Το ποσό της σύνταξης μετά την περικοπή δεν μπορεί να πέσει κάτω από 200 ευρώ.
  • Στο 15% για επικουρικές συντάξεις από 250,01 έως 300 ευρώ. Το καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 225 ευρώ.
  • Στο 20% για επικουρικές συντάξεις πάνω από 300 ευρώ. Το ποσό μετά την περικοπή δεν μπορεί να υπολείπεται των 255 ευρώ.

Το ακαθάριστο
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας ή επικουρικής σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την τυχόν παρακράτηση των εισφορών, που έχουν ήδη επιβληθεί.

Τέλος, ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τους συνταξιούχους των τραπεζών, που έχουν υπαχθεί στο λεγόμενο «προσυνταξιοδοτικό» καθεστώς.

Παράδειγμα
Απώλειες 402 ευρώ

Ενδεικτικά δημοσιεύεται ένα παράδειγμα για τις μειώσεις στις υψηλές συντάξεις. Συνταξιούχος του ΙΚΑ, 57 ετών, έπαιρνε σύνταξη 2.001 ευρώ. Με την εισφορά αλληλεγγύης έχασε 140 ευρώ. Στη συνέχεια επιβλήθηκε ειδική εισφορά μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους και είχε νέα απώλεια της τάξης των 111 ευρώ. Τον Νοέμβριο είδε να μειώνεται κατά 20% το ποσό της κύριας σύνταξης που ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ. Τώρα θα χάσει άλλα 40,8 ευρώ και τελικά θα περιοριστεί στα 1.599,2 ευρώ.

Εξαιρέσεις
Ποιους δεν αγγίζουν οι νέες περικοπές

Εξαιρούνται από τις νέες περικοπές συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων. Συγκεκριμένα δεν επηρεάζονται:

  • Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας.
  • Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.
  • Οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν.3232/2004 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.2227/1994 (δηλαδή οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν.612/1977, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων κ.ά.).

Αναπηρία

  • Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να αποχωρήσουν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ