Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Μετατάξεις υπαλλήλων από δήμους στο Δημόσιο σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών

Comments Off on Μετατάξεις υπαλλήλων από δήμους στο Δημόσιο σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών
Μετατάξεις υπαλλήλων από δήμους στο Δημόσιο σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών

Σε απελευθέρωση των µετατάξεων ακόµη και από δήµους προς άλλες δηµόσιες υπηρεσίες προσανατολίζεται το υπουργείο Εσωτερικών και δεν αποκλείεται η σχετική ρύθµιση να ενταχθεί στο νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που θα τεθεί σύντοµα προς ψήφιση στη Βουλή.

Το υπουργείο σχεδιάζει πακέτο µέτρων που θα ενισχύουν την κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, µε στόχο τον εξορθολογισµό της κατανοµής του προσωπικού αλλά και τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Με δεδοµένο και τον περιορισµό των προσλήψεων, µε τις νέες ρυθµίσεις του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση θα δοθεί η δυνατότητα για κάλυψη κενών σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου από το πλεονάζον προσωπικό, το οποίο καταγράφεται σε αρκετούς φορείς.

Θα προβλεφθούν, ωστόσο, συγκεκριµένες διαδικασίες µε τις οποίες θα διενεργούνται οι µετατάξεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ενδέχεται να επιλεγεί το µοντέλο που ακολουθήθηκε και στον «Καλλικράτη», που συνεπάγεται πως σε πρώτο στάδιο οι υπάλληλοι θα κληθούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εθελούσια µετάταξη.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθµός των προς µετάταξη εργαζοµένων, θα ακολουθήσουν υποχρεωτικές µετακινήσεις. Ανάλογες μετακινήσεις θα μπορεί να γίνουν και μεταξύ δήμων.

Οι υπερχρεωμένοι δήμοι

Στην περίπτωση µάλιστα των δήµων, οι οποίοι θα υπαχθούν στο καθεστώς οικονοµικής εξυγίανσης λόγω των υπέρογκων χρεών που τους βαρύνουν, υπάρχουν σκέψεις στο υπουργείο Εσωτερικών να καταστεί υποχρεωτική η µετάταξη προσωπικού σε άλλους δήµους ή υπηρεσίες, πάντοτε µε γνώµονα να µην υπάρξει πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με το νέο θεσµικό πλαίσιο θα ανοίξει ο δρόµος και για αµοιβαίες µετατάξεις δηµοσίων υπαλλήλων. Μέχρι σήµερα το δικαίωµα αυτό είχαν µόνον εργαζόµενοι σε ΚΕΠ και νοσοκοµεία. Τώρα, θα δοθεί γενικευµένα η δυνατότητα σε όλο το ∆ηµόσιο, γεγονός που θα αποτελέσει µεγάλη τοµή στη λειτουργία του.

Η ρύθµιση αυτή θα διευκολύνει τους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα µετακινούνται οικειοθελώς σε άλλον φορέα και σε περιοχή που τους εξυπηρετεί, ενώ παράλληλα δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται µε τη δηµιουργία κενών θέσεων, καθώς θα αντικαθίστανται στο πλαίσιο της αµοιβαίας µετάταξης.

Ευνοϊκή για οικογένειες στις οποίες και οι δύο σύζυγοι υπηρετούν στο ∆ηµόσιο είναι και η πρόβλεψη να ισχύσει για όλους τους φορείς το καθεστώς συνυπηρέτησης. Στις προθέσεις του υπουργείου Εσωτερικών είναι το καθεστώς αυτό να επεκταθεί για όλες τις οικογένειες δηµοσίων υπαλλήλων µε στόχο να συνυπηρετούν στην ίδια πόλη ή τουλάχιστον στον ίδιο νοµό και εφόσον δεν δηµιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήµατα στις υπηρεσίες από τις οποίες θα µετακινηθούν.

Ποινές και πρόστιμα για παραπτώματα

Αυστηρές ποινές και χρηµατικά πρόστιµα, ακόµη και άµεση αποµάκρυνση από το ∆ηµόσιο, θα περιµένουν µε την καθιέρωση του νέου πειθαρχικού δικαίου όσους δηµοσίους υπαλλήλους υποπίπτουν σε παραπτώµατα.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, ο τερματισμός του καθεστώτος ατιµωρησίας που ισχύει σήµερα είναι επιβεβληµένος όχι µόνον για την πάταξη της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς, αλλά και απέναντι στους έντιµους δηµοσίους υπαλλήλους.

Πρόθεση του υπουργού Εσωτερικών είναι µάλιστα να δηµοσιοποιείται και το όνοµα δηµοσίου υπαλλήλου ο οποίος καταδικάζεται τελεσίδικα για σοβαρό πειθαρχικό αδίκηµα, όπως για παράδειγµα δωροδοκία, χρηµατισµό ή υπεξαίρεση.

Για τον λόγο αυτόν αναµένεται εντός της ημέρας ο κ. Ραγκούσης να αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων προκειµένου να πάρει το πράσινο φως.

Μία από τις βασικές αλλαγές αποτελεί και η αναδιάρθρωση των πειθαρχικών συµβουλίων στα οποία δεν θα συµµετέχουν πλέον δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς τις περισσότερες φορές κρίνουν επιεικώς τους συναδέλφους τους και είτε τους απαλλάσσουν είτε επιβάλλουν µικρές ποινές.

Ιδιαίτερα σηµαντική χαρακτηρίζεται επίσης και η αύξηση του χρόνου παραγραφής των αδικηµάτων, αλλά και η πρόβλεψη χρονικών περιορισµών εντός των οποίων θα πρέπει τα πειθαρχικά συµβούλια να εκδίδουν τις αποφάσεις τους.

www.in.gr