Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Κρατήσεις 2011- Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Comments Off on Κρατήσεις 2011- Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Κρατήσεις 2011- Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Τελειωμό δεν έχουν τα μέτρα που συρρικνώνουν συνεχώς τους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο. Με το νόμο 3986/2011 για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος επιβλήθηκαν δύο ειδικές εισφορές:

  •   Η μία επιβάλλεται με πρόσχημα την καταπολέμηση της ανεργίας και
  •  Η άλλη με πρόσχημα την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 38 καθιερώνεται:

1.    «ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των ΝΠΙΔ». (δηλ. βασικοί μισθοί, κάθε είδους επίδομα -μεταξύ αυτών και αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λπ.)

Εξαιρούνται: οι υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ), οι οποίοι υφίστανται ήδη τη σχετική κράτηση, η οποία προσαυξάνεται κατά 0.50% = 2,50%

2.     «ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου».
Η εισφορά αυτή είναι πλέον της υφιστάμενης 4% επί του βασικού που ισχύει- δηλ. 4%+1%= 5% συνολικά

Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι στο ΤΠΔΥ η κυβέρνηση έχει με άλλο νόμο εντάξει υποχρεωτικά και τους εργαζόμενους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ που δουλεύουν στο Δημόσιο. Έτσι στην ήδη υφιστάμενη κράτηση του 4% προστίθεται και το 1% υπερ ΤΠΔΥ = 5%

Οι παραπάνω ειδικές εισφορές επιβάλλονται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου του 2011.

Έτσι τα αναδρομικά των επτά μηνών που αναλογούν μέχρι και τις αποδοχές του Ιουλίου, θα ξεκινήσουν να παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του Αυγούστου, και θα κατανεμηθούν ισόποσα στους μήνες μέχρι το τέλος του 2011. Αυτό σημαίνει ότι από τον Αύγουστο η μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων θα ξεπερνά και το 7%, δεδομένου ότι θα παρακρατείται το 3% που είναι το ποσοστό της μηνιαίας παρακράτησης συν τα αναδρομικά των επτά μηνών, που ανέρχονται στο 4,2%. Η εισφορές δεν είναι προσωρινές και αυτό ξεκαθαρίζεται καθώς αναφέρεται ότι από 1.1.2012 η παρακράτησή τους θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται.
3.    Περικοπές στο κίνητρο απόδοσης των υπαλλήλων του Δημοσίου. Οι μειώσεις ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

α)  ΥΕ = 28,5 ευρώ το μήνα (342 το έτος)
β)  ΔΕ = 32 ευρώ το μήνα (384 το έτος)
γ)  ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο = 40 ευρώ (480 το έτος)
δ)  ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ = 45 ευρώ το μήνα (540 το έτος)
ε)  ΠΕ με πτυχίο ΑΕΙ = 50 ευρώ το μήνα (600 το έτος)

Παράλληλα η προσαύξηση κατά 10 ευρώ μετά τα 25 έτη υπηρεσίας γίνεται 5 ευρώ.

4.    Μείωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος από τις 12.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 8.000 ευρώ. Η νέα φορολογική κλίμακα θα ισχύσει αναδρομικά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας οι φορο-επιβαρύνσεις για τους χαμηλόμισθους φθάνουν μέχρι και τα 600 ευρώ.

Νέα Πνύκα-Δημοκρατική Συνεργασία