Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Κινητικότητα – Απολύσεις στο Δημόσιο

Comments Off on Κινητικότητα – Απολύσεις στο Δημόσιο
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 27.000 ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τι προβλέπει το νέο Μνημόνιο για Κινητικότητα

Απολύσεις στο Δημόσιο

Απολύσεις για όσους από τους 27.000 δημοσίους υπαλλήλους τεθούν στην «Κινητικότητα» και δεν καταφέρουν να μεταπηδήσουν σε άλλη θέση του δημοσίου τομέα, προβλέπει το δεσμευτικό κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο Μνημόνιο όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε χθες.

Το σχέδιο της Κινητικότητας και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά προς τους πιστωτές, περιγράφεται στις κατωτέρω παραγράφους:

Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης
Για να πετύχουμε ένα μικρότερο και πιο αποτελεσματικό κράτος, έχουμε ξεκινήσει μία αυστηρή αξιολόγηση των διοικητικών δομών και του προσωπικού. Θα συνδυάσουμε την αξιολόγηση αυτή με την κινητικότητα, την ποσόστωση προσλήψεων, μείωση συμβασιούχων, πειθαρχικές διαδικασίες και υποχρεωτικές απολύσεις υπεραρίθμων (redundancies).

Αυτό θα μειώσει το εργατικό δυναμικό του Δημοσίου Τομέα κατά 150.000 έως το 2015 ενώ θα επιτρέψει να προσλάβουμε προσωπικό με καίριες ικανότητες για να υποστηριχθούν εξειδικευμένες κυβερνητικές λειτουργίες.

Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν:

-Αυστηρή αξιολόγηση: Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα ολοκληρώσει μία λειτουργική έκθεση των υπουργείων έως τον Ιανουάριο του 2013 και τις ατομικές αξιολογήσεις του προσωπικού έως τα τέλη του 2013. Η διαδικασία αυτή θα επεκταθεί και στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις το 2013.

Αυτή θα καθορίσει τους οργανισμούς που θα συγχωνευθούν ή θα κλείσουν, το προσωπικό που είναι πλεονάζον, προσωπικό που δεν είναι απολύτως κατάλληλο για τις θέσεις που κατέχει, καθώς και τις κενές θέσεις όπου απαιτείται νέο προσωπικό.

-Κινητικότητα και αποχωρήσεις. Θα συνεχιστεί το κλείσιμο οργανισμών και η κατάργηση πλεοναζουσών θέσεων και όλοι οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν είτε στο σχήμα της Κινητικότητας, είτε θα απολυθούν.

Σχετικά με όσους μετακινηθούν στην Κινητικότητα, στους εργαζόμενους θα παρασχεθεί μειωμένος μισθός για έναν χρόνο. Ο στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε 27.000 σε αυτό το σχήμα (σσ: Κινητικότητα) έως το τέλος του 2013. Εάν δεν καταφέρουν να βρουν νέα θέση στον Δημόσιο Τομέα, θα χρειαστεί μετάβασή τους στον ιδιωτικό τομέα.

Για να διευκολύνουμε την ανανέωση του εργατικού δυναμικού του Δημοσίου τομέα αναμένουμε ένα μεγάλο τμήμα από εκείνους που εισέρχονται σε αυτό το σχήμα τελικά να μεταβούν στον ιδιωτικό τομέα μέσω υποχρεωτικών αποχωρήσεων.

Αναμένουμε να συμπληρώσουμε τα σχέδια στελέχωσης των υπουργείων ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2013 και θα χρησιμοποιήσουμε τα σχέδια αυτά για να προσδιορίσουμε τις πλεονάζουσες θέσεις και πλεονάζοντες εργαζόμενους, επί τη βάσει των οποίων θα ορίσουμε τριμηνιαίους στόχους για υποχρεωτικές αποχωρήσεις έως το τέλος του 2014.

-Σχεδιασμός και έλεγχος προσλήψεων. Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας να ανασυντάξουμε και να μειώσουμε το προσωπικό θα είναι αποτελεσματικές, θα προχωρήσουμε σε βελτιστοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων. Θα περιορίσουμε τις πηγές «αυτόματων» προσλήψεων, περιορίζοντας την εισροή στις σχολές δημόσιας διοίκησης κατά 30%. (…)

Εάν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για μείωση του προσωπικού, παρά τους ελέγχους προσλήψεων, θα αυξήσουμε το στόχο των αποχωρήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ (αγγλικά)