Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Κατάργηση οργανικών θέσεων Αρχαιοφυλάκων

Comments Off on Κατάργηση οργανικών θέσεων Αρχαιοφυλάκων
Κατάργηση οργανικών θέσεων Αρχαιοφυλάκων

Ένα από τα πολλά κατορθώματα “δράσης” της ΠΕΥΦΑ είναι και η οριστική κατάργηση 840 κενών ογανικών θέσεων ΔΕ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, που έχει ως αποτέλεσμα την επικίνδυνη αποδυνάμωση και συρρίκνωση του κλάδου της Φύλαξης. Και έπονται και άλλες καταργήσεις στους Νυχτοφύλακες.

Διαβάστε εδώ τη σχετική Υπουργική απόφαση.