Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Η «κολυμβήθρα» του απολυμένου

0 σχόλια
Η «κολυμβήθρα» του απολυμένου

Η νέα παγίδα Μανιτάκη αφορά πάνω από 200.000 υπαλλήλους που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και θα «βαπτισθούν» υπάλληλοι του στενού… «Παράθυρο» για να απολυθούν με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή με μια απλή καταγγελία της σύμβασής τους, ανοίγει ρύθμιση-παγίδα που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πολυνομοσχέδιο.

Η νέα «λαιμητόμος» Μανιτάκη αφορά όσους υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή όλους τους οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, δεξαμενή που περιέχει πάνω από 200.000 υπαλλήλους, αρκεί να έχουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Πρόκειται για τους εργαζομένους που υπηρετούν σε θέσεις Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αλλά και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τους οποίους η ρύθμιση αφήνει… διαθέσιμους στη διαθεσιμότητα, αλλά και στην υπό προϋποθέσεις απόλυση-εξπρές.

Τα Νομικά Πρόσωπα

Την άνευ όρων και ορίων δυνατότητα να απολυθούν οι υπάλληλοι συμπληρώνει εγκύκλιος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη, σε όλα τα υπουργεία, με την οποία τους καλεί να καταγράψουν τους φορείς που έχουν στο χώρο ευθύνης τους και, παράλληλα, να εξετάσουν ποια από τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί Δημοσίου Δικαίου πρέπει και μπορούν να παραμείνουν στο σκληρό πυρήνα του κράτους.

Σε μια δεύτερη φάση, όλα τα υπουργεία θα καταγράψουν τους οργανισμούς εκείνους που έχουν στη δικαιοδοσία τους και θα πρέπει να αλλάξουν νομική μορφή και να μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που δεν θα ανήκουν πλέον στο στενό δημόσιο τομέα.

Σε αυτούς τους οργανισμούς οι υπάλληλοι που έχουν συμβάσεις αορίστου χρόνου μπορούν να απολυθούν συλλήβδην εάν κριθεί, μετά την αξιολόγηση του φορέα, ότι αυτός πρέπει να καταργηθεί. Η δυνατότητα αυτής της μετατροπής Νομικών Προσώπων από Δημοσίου Δικαίου σε Ιδιωτικού μπορεί να δώσει στους υπαλλήλους από τη μια στιγμή στην άλλη το εισιτήριο της ανεργίας, θέτοντάς τους εκτός… νυμφώνος.

«Μεταγγίσεις»

Ταυτόχρονα, με τη νέα ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο γίνεται αυστηρότερος ο νόμος 4093/2012, που προέβλεπε ότι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μπορούσαν να μπουν σε καθεστώς κινητικότητας και να μεταταγούν σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν καταγράψει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που θα καταργηθούν και έχουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θα δουν την πόρτα της εξόδου με μια απλή καταγγελία της σύμβασής τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι υπάλληλοι οι οποίοι πλαισιώνουν φορείς που έχουν χαρακτηριστεί ΝΠΙΔ είναι 23.000.

Οι αορίστου χρόνου

Επίσης, οι εργαζόμενοι που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου και εργάζονται ακόμα και στο στενό δημόσιο τομέα (π.χ. υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές κ.λπ.), σε περίπτωση που καταργηθούν οι οργανικές τους θέσεις και χαρακτηρισθούν πλεονάζον προσωπικό, θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για 12 μήνες. Στο διάστημα αυτό μπορούν να μετακινηθούν σε εθελοντική ή υποχρεωτική βάση σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και αν υπάρξει κενή θέση.

Μπορούν, ακόμα, να τοποθετηθούν προσωρινά σε οποιαδήποτε υπηρεσία καλύπτοντας εποχικές ανάγκες του Δημοσίου (κάτι σαν τους σημερινούς συμβασιούχους).

Τέλος, μπορούν να υπαχθούν σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης, ενώ, όπως είναι γνωστό, κατά το 12μηνο της διαθεσιμότητας καταβάλλονται στον υπάλληλο τα τρία τέταρτα των αποδοχών του.