Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

‘Εσοδα ΤΑΠΑ

Comments Off on ‘Εσοδα ΤΑΠΑ
‘Εσοδα ΤΑΠΑ

Στον πρόσφατο νόμο 4071/ΦΕΚ 85Α/11.4.2012-«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», στο άρθρο 45, παρ. 9, προβλέπεται ότι ποσοστό έως 40% των ετήσιων εσόδων του ΤΑΠΑ θα αποδίδεται στο εξής στον κρατικό προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Όπως καταλαβαίνετε είναι χρήματα που δίνονταν για τις ανάγκες των μνημείων και για τα λειτουργικά έξοδα των Εφοριών, που μέσα σ’ αυτά περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των Κυριακών, Εξαιρεσίμων ημερών και πέραν του πενθημέρου, γεγονός που καθιστά πλέον επισφαλείς τις πληρωμές μας.

Πατήστε στο παραπάνω link για να δείτε όλο το νόμο