Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ερευνα «ακτινογραφεί» τη σκέψη των Ελλήνων για τα πολιτιστικά προϊόντα

Comments Off on Ερευνα «ακτινογραφεί» τη σκέψη των Ελλήνων για τα πολιτιστικά προϊόντα
Ερευνα «ακτινογραφεί» τη σκέψη των Ελλήνων για τα πολιτιστικά προϊόντα

Η συντριπτική πλειονότητα του κοινού θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στον πολιτισµό έστω και σε περιόδους οικονοµικής στενότητας. Οι περισσότεροι, πάλι σε πολύ µεγάλα ποσοστά, δεν είναι ικανοποιηµένοι από την πολιτιστική παραγωγή της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και θεωρούν ότι η χώρα δεν επενδύει επαρκώς στον πολιτιστικό τουρισµό, ούτε προωθεί, όσο πρέπει, τον πολιτισµό της στο εξωτερικό. Ποσοστό, µάλιστα, 86,6% θεωρεί ότι το κράτος δεν επενδύει επαρκώς στη σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία, ούτε στηρίζει δηµιουργούς και παραγωγούς.

Πιστεύουν, σε γενικές γραµµές, ότι ο ιδιωτικός τοµέας κάνει περισσότερα από τον δηµόσιο τοµέα στον χώρο αυτό, αλλά και ότι, παρ  όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την αναβάθµιση του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας. Από την άλλη µεριά, οι περισσότεροι (54,6%) πιστεύουν ότι η κρατική επιχορήγηση πρέπει να συνδέεται µε την εµπορική αξιοποίηση του προϊόντος, ενώ το 80% του κοινού είναι πεπεισµένο  ή σχεδόν πεπεισµένο  ότι υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή στον χώρο του πολιτισµού. Οσο για τα πολιτιστικά προϊόντα, η πλειονότητα τα θεωρεί ακριβά. Ιδίως τις συναυλίες, το θέατρο και τον χορό. Ενώ λιγότερο ακριβά θεωρεί CD, DVD και το βιβλίο.

Αυτά είναι τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποίησε η µη κερδοσκοπική εταιρεία Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισµού σε συνεργασία µε την εταιρεία στατιστικών ερευνών ΑποψιςSΜR. Η έρευνα έχει τον τίτλο «Σφυγµός Πολιτισµού» και επιχειρεί να αποτυπώσει τη γνώµη του κοινού σε θέµατα που αφορούν όλους τους τοµείς πολιτισµού: βιβλίο, θέατρο, µουσική, εικαστικά, κινηµατογράφο, χορό, µε στόχο την ανάλυση των δεδοµένων και σε συνδυασµό µε ποικίλες παραµέτρους  ηλικιακές, µορφωτικές, οικονοµικές, κοινωνικές. Οι οργανωτές κάλυψαν γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, το µέγεθος του δείγµατος ήταν 1.500 άτοµα, εξεταζόµενος πληθυσµός ο γενικός πληθυσµός άνω των 18 ετών, ενώ η έρευνα έγινε τηλεφωνικά και κυλιόµενα, κατά την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέµβριο του 2010.

Εντυπωσιακό είναι ότι το 90,1% των ερωτώµενων δεν ήξεραν πώς λέγεται ο υπουργός Πολιτισµού, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αναγνωρισιµότητας του κ. Γερουλάνου ως υπουργού Πολιτισµού εµφανίζει βελτίωση από τον Ιούνιο στον Σεπτέµβριο κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες.
Το 80% του κοινού είναι πεπεισµένο – ή σχεδόν πεπεισµένο – ότι υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή στον χώρο του πολιτισµού

Πηγή: Τα Νέα