Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Διαθέσιμοι και εκκρεμμότητες από το 2010 στο Υπουργείο Πολιτισμού

0 σχόλια
Διαθέσιμοι και εκκρεμμότητες από το 2010 στο Υπουργείο Πολιτισμού
  •  Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1209/Β/23.6.2015 με το οποίο επανέρχονται οι διαθέσιμοι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τους καλωσορίζουμε και περιμένουμε και τους υπόλοιπους 187 που εκκρεμεί ο διορισμός τους από το 2010.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ Επαναφορά μονίμων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου υπαλλήλων Ειδικότητας ΔΕ Σχεδιαστών και Ειδικότητας ΥΕ Εργατών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.

  • Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1222/Β/23.6.2015 με το οποίο τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες των 187 και άλλων συναδέλφων από το  2010

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτους 2015.