Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εξαιρέσιμα & Πέραν του Πενθημέρου Νοε-Δεκ ’12

Comments Off on Εξαιρέσιμα & Πέραν του Πενθημέρου Νοε-Δεκ ’12
Εξαιρέσιμα & Πέραν του Πενθημέρου Νοε-Δεκ ’12

Συνάδελφοι,

Σήμερα Δευτέρα 11.3.13 πιστώθηκαν και οι υπόλοιποι λογαριασμοί των περίπου 500 συναδέλφων που διαθέτουν μισθοδοσία σε άλλες τράπεζες πλήν Εμπορικής. Το πόσο σύντομα θα τα δείτε στους λογαριασμούς σας εξαρτάται από το πόσες μέρες τα κρατά η κάθε τράπεζα.

Πιστώθηκαν  σήμερα Παρασκευή 8.3.13 οι λογαριασμοί τραπέζης με τα χρήματα ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΝΟΕ-ΔΕΚ.