Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εξαιρέσιμα και πέραν του Πενθημέρου

Comments Off on Εξαιρέσιμα και πέραν του Πενθημέρου
Εξαιρέσιμα και πέραν του Πενθημέρου

Προεκλογικά είχαμε προβλέψει ότι η επόμενη πληρωμή εξαιρέσιμων θα γίνει τον Ιούνιο του 2006.

Συναδέλφιασες, Συνάδελφοι, είναι λυπηρό που για μια ακόμη φορά επιβεβαιωνόμαστε.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι η πιο σαφής α­πάντηση στα ταξίματα των μαθητευόμενων μάγων και ταυτόχρονα οι όροι θεραπείας του προβλήματος.

Υπάρχει λύση και αυτή μπορεί κάλλιστα νάναι το πλαίοιο της πρότασης που προεκλογικά είπαμε αλλά και γράψαμε στην ΠΝΥΚΑ.

Οι προεκλογικές περιοδείες που οι εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Συνεργασίας πραγματοποίησαν, γέμισαν τις αποσκευές μας με τα ερωτήματα των συναδέλφων πως βγαίνουν τα εξαιρέσιμα, για να μπορούν να υπολογίζουν τις αμοιβές τους.

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Σαν παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το μήνα Ιούνιο. Ο μήνας Ιούνιος έχει 30 ημέρες, αν ένας Αρχαιοφύλακας όπως συνήθως πάρει μόνο 4 ρεπό, τότε 30-4 = 26, έχει δουλέψει 26 ημέρες.

Για να δούμε πόσα πέραν του πενθημέρου δι­καιούται, κοιτάζουμε πόσες μέρες εργάσθηκε ο υπάλληλος της Εσωτερικής Υπηρεσίας και δια­πιστώνουμε ότι εργάσθηκε 21 ημέρες.

Ο Αρχαιοφύλακας έχει εργασθεί 26 ημέρες 26-21=5 δηλαδή 5 ημέρες περισσότερες από τον συνά­δελφο π.χ. Διοικητικό της Δ/νσης Οικονομικών. Άρα τα πέραν του πενθημέρου είναι 5.

Από αυτό το ποσό αφαιρείται ο φόρος μισθω­τών Υπηρεσιών που ορίζει ο Νόμος και το υπόλοιπο κατατίθεται στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Υπάλληλος.

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ

Ο μήνας Ιούνιος του 2006 θάναι το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε και για τον υπολογισμό των εξαιρέσιμων. Ο μήνας Ιούνιος έχει 4 Κυριακές και η 12/6 είναι του Αγίου Πνεύματος δηλαδή σύνολον 5 πέραν του πενθημέρου.

Αν ο Αρχαιοφύλακας δουλέψει και τις 5 εξαι­ρέσιμες τότε η κάθε ημέρα υπολογίζεται με 6 και 30 ώρες εργασίας ή όσες δουλέψει αν είναι παρα­πάνω. 5 ημέρες Χ 6,30 ώρες = 32,5 ώρες.

Το 32,5 που είναι το σύνολο των ωρών πολλα­πλασιάζεται με το ωρομίσθιο του κλιμακίου που έχει ο κάθε υπάλληλος.

Τα χρήματα αυτά είναι μικτά γιατί πάνω σ’αυτά γίνονται κρατήσεις, που είναι οι εξής:

1)     ΦόροςΈκτακτης Εργασίας       18,23%

2)     Δημόσια Υγειονομική                           2,55%

3)    ΜΤΠΥ                                                             2%

4)    ΤΕΑΔΥ                                                            2%

Από το συνολικό ποσό αφού αφαιρεθούν οι πιο  πάνω κρατήσεις προκύπτει το καθαρό πληρωτέο ποοό που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Συνάδελφοι είναι δικαίωμα Σας να ζητήσετε την κατάσταση (αντίγραφο) εξαιρέσιμων με βάση την οποία πληρώνεστε και είναι υποχρέωση τους να στείλουν αντίγραφο αυτής της κατάστασης σε κάθε χώρο για να γνωρίζετε τι και γιατί πληρώνεστε ως κρατήθηκε/Εχουμε την απαίτηση να το ασκείτε αυτό το δικαίωμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Μια ματιά στον πίνακα των κρατήσεων των εξαιρέσιμων δείχνει ότι εκτός από την κράτηση του φόρου, μας παρακρατούν ποσο-στό για τα 3 ταμεία.

Αναλογιστείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αρχαιοφυλάκων, λόγω της χρόνιας και διαρ-κούς έλλειψης προσωπικού έχουν εργασθεί όλα τα εξαιρέσιμα. Τότε προκύπτει ένα τεράστιο ζήτημα.

Οι Κυριακές και οι Αργίες είναι το 1/6 κάθε έ­τους και αν αφαιρέσουμε τα ρεπό τότε είναι το 1/5.

Επειδή σύμφωνα με το νόμο οι κρατήσεις υποτίθεται ότι έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα θάπρεπε νάχουμε κατά 1/5 περισσότερο μερίδιο.

Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε με κανένα συνταξι­ούχο μέχρι τώρα.

Τίθεται το ερώτημα καλά δεν παίρνουμε παρα­πάνω μέρισμα όπως θάπρεπε μήπως βγαίνουμε νωρίτερα στη σύνταξη ούτε αυτό ως γνωστόν γίνεται.

Γιατί αν κάποιος θέλει 35 χρόνια για πλήρη σύ­νταξη εμείς με βάση την υπερεργαοία και τις υπερ-κρατήσεις θάπρεπε να βγαίνουμε στα 28 χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια μας κλέβουνε και δεν έχει γίνει τίποτα αν και οι γράφοντες και κάποιοι άλλοι το θέοαμε και dto παρελθόν στη ΠΕΥΦΑ.

Επειδή βαρεθήκαμε να περιμένουμε, Επειδή βαρεθήκαμε να μας κλέβουνε, Επειδή βαρεθήκαμε να ελπίζουμε σε άλλους, παίρνουμε τη τύχη μας, τώ­ρα στα χέρια μας και σε πρώτη φάση προσφεύγουμε δικαστικά.

Αν η πλειοψηφία βγει από το λήθαργο θα το διεκδικήσουμε και με συνδικαλιστικούς αγώνες.

Δράση άμεσα επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της Εφημερίδας.

Γιάννης Δελνιώτης

νέα Πνύκα / Τεύχος 3 / Ιούλιος 2006