Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

ΥΠ.ΠΟ.Τ.: Ενιαίος διαγωνισμός

Comments Off on ΥΠ.ΠΟ.Τ.: Ενιαίος διαγωνισμός
ΥΠ.ΠΟ.Τ.: Ενιαίος διαγωνισμός

Διαδικασίες εξπρές για τους 2.500 εποχικούς επιλέγουν ΑΣΕΠ και Υπουργείο

Εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού και του Προεδρείου του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η προκήρυξη των 2.500 θέσεων εποχικού προσωπικού.

Με γνώμονα της ταχύτερη δυνατή προκήρυξη των νέων θέσεων έκτακτου επιστημονικού, τεχνικού αλλά και βοηθητικού προσωπικού, το υπουργείο και το ΑΣΕΠ δείχνουν να προτιμούν τη μέθοδο του ενιαίου διαγωνισμού , έναντι των ξεχωριστών προκηρύξεων από κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων, όπως γίνονταν έως τώρα.

Τα κριτήρια επιλογής του νέου προσωπικού είναι αυτά που αφορούν τις προσλήψεις των εποχικών και έχουν να κάνουν με την ανεργία, την πολυτεκνία, το βαθμό τίτλου σπουδών και με άλλα κοινωνικά κριτήρια.

Οι θέσεις κατανέμονται σε εφορείες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης της χώρας και δημιουργήθηκαν από τη λήξη των περσινών συμβάσεων και τη συνταξιοδότηση εκατοντάδων υπαλλήλων στα μουσεία.

Η προκήρυξή τους θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, με διαδικασίες-εξπρές, προκειμένου να παραμείνουν ανοικτά τα μουσεία που πάσχουν εδώ και μία διετία από έλλειψη προσωπικού (κυρίως από τον κλάδο της φύλαξης).

Άλλωστε στο προσχέδιο του φετινού Προϋπολογισμού, έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι για το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την «πρόσληψη του τακτικού και εποχικού προσωπικού, που καλύπτει κυρίως ανάγκες φύλαξης των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων».

Μέσω νομοθετικής ρύθμισης που βασίζεται στο άρθρο 14 παρ. 2 περιπτ. θ` του Ν. 2190/1994 (που επιτρέπει την εξαίρεση έκτακτων προσλήψεων προσωπικού το οποίο κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, για εκτέλεση εργασιών συναφών με την πολιτιστική μας κληρονομιά), το ΑΣΕΠ θα «τρέξει» μέσα στο Φεβρουάριο διαγωνισμούς για θέσεις όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού. Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά προσωπικό στις ειδικότητες ΔΕ /ΥΕ Κλητήρων, ΔΕ/ΥΕ Καθαριστριών, ΥΕ Εργατών και ΔΕ/ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων κ.α.

Ωστόσο εκτιμάται πως θα γίνουν και προσλήψεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των αρχαιολογικών έργων, ανασκαφών και αναστηλώσεων, στις ειδικότητες ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ/ ΤΕ/ΔΕ Διοικητικών, ΤΕ/ΔΕ Γραφιστών, ενώ θα προσληφθούν Συντηρητές και Μηχανικοί με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων. Για τις θέσεις αυτές απαιτούνται απόλυτα εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, ενώ το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αιτήσεις σε τρεις Εφορείες

Δώδεκα θέσεις εποχικού προσωπικού θα καλύψουν τρεις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα η 3η και η 11η ΕΒΑ και η ΛΒ ΕΠΚΑ. Οι διαγωνισμοί έχουν ως εξής:

ΛΒ ΕΠΚΑ: Σήμερα λήγει η προθεσμία για αιτήσεις για δύο θέσεις στη ΛΒ ΕΠΚΑ του ΥΠΠΟ. Τις θέσεις θα καταλάβουν ένας Αρχαιολόγος ΠΕ και ένας Εργατοτεχνίτης ΔΕ, οι οποίοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Πληροφορίες στο τηλ 26650 29177.

3η ΕΒΑ: Εως τις 2 Φεβρουαρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για τις οκτώ θέσεις που θα καλύψει ο φορέας. Πρόκειται για έξι θέσεις Εργατοτεχνιτών ΔΕ, μία ΠΕ Αρχαιολόγου και μία ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Για τους δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ προβλέπεται σύμβαση διάρκειας ενός έτους, ενώ για τους Εργατοτεχνίτες δεκάμηνη σύμβαση, με δυνατότητα ανανέωσης. Πληροφορίες στο τηλ. 22710 44238.

11η ΕΒΑ: Τρεις εργάσιμες ημέρες, έως τις 4 Φεβρουαρίου, έχουν στη διάθεσή τους για να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ. Πρόκειται για μία θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και μία ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Το προσωπικό θα εργαστεί για χρονικό διάστημα δύο μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Πληροφορίες στο τηλ. 23310 29737.
Πηγή: Ελευθεροτυπία