Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ενημέρωση Αρχαιοφυλάκων

Comments Off on Ενημέρωση Αρχαιοφυλάκων
Ενημέρωση  Αρχαιοφυλάκων

 Η Δημοκρατική Συνεργασία σας εύχεται Καλή, Δυναμική και Δημιουργική  Νέα Χρονιά για όλους με Υγεία, Χαρά και προσωπική Ευημερία!

Ακολουθεί μια ενημερωτική ανασκόπηση των άμεσων προβλημάτων του κλάδου μας, τα οποία χρονίζουν και παράλληλα σας αναλύουμε τις προτάσεις μας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και εκφραστεί στα αρμόδια όργανα της ΠΕΥΦΑ, στις συναντήσεις με τον Υπουργό και με άλλους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα για ακόμη πιο άμεση ενημέρωση μπορείτε να διαβάσετε τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΥΦΑ  στην ενότητα Πρακτικά ΠΕΥΦΑ.

ΤΑΠΑ:

  1. Με το νόμο 4071/ΦΕΚ 85Α/11.4.2012* – «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», στο άρθρο 45, παρ. 9, προβλέπεται ότι ποσοστό έως 40% των ετήσιων εσόδων του ΤΑΠΑ θα αποδίδεται στο εξής στον κρατικό προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Αυτή η ρύθμιση αφορά τα λειτουργικά έξοδα των Εφοριών και μέσα σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι πληρωμές των Κυριακών, Εξαιρεσίμων ημερών και πέραν του πενθημέρου. Αν δεν εξαιρεθούμε από αυτή τη ρύθμιση καθίστανται πλέον επισφαλείς οι πληρωμές μας, οι οποίες θα  γίνονται, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  2. Καταργούνται τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ). Γενικά αλλάζει ριζικά όλη η διαδικασία του συστήματος πληρωμής των δευτερευουσών απολαβών. Σύμφωνα με τον Θανασούλα (οικονομολόγο, σύμβουλο του αν. υπουργού ΥΠΑΙΘΠΑ Κ. Τζαβάρα και μέλος του Δ.Σ. του TAΠA) στο ΤΑΠΑ ετοιμάζεται ήδη μια  νέα Δομή ώστε μέσω συστήματος ΔΙΑΣ εντός 20ημέρου να καταβάλλονται τα δεδουλευμένα του προηγούμενου μήνα. Η δομή αυτή θα είναι έτοιμη τον Ιανουάριο του 2013 και θα εφαρμοστεί το Φεβρουάριο του 2013.
  3. Σχετικά με τις δευτερεύουσες απολαβές που μας χρωστάνε για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2012, η διαδικασία έφτασε καθυστερημένα στον Πάρεδρο, όταν αυτός δεν είχε δικαίωμα υπογραφής με αποτέλεσμα να σταματήσει. Τώρα αναζητείται νέος τρόπος πληρωμής, η νέα διαδικασία είναι άγνωστη, γι’ αυτό και ο χρόνος καταβολής τους είναι απροσδιόριστος.
    Σε κάθε περίπτωση, συνάδελφοι, θα σας κρατάμε ενήμερους.
  4. Για το θέμα της προώθησης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει την διαδικασία για την απασχόληση και την αμοιβή του φυλακτικού προσωπικού, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας Μουσείων ή Μνημείων του Κράτους, (σε περιπτώσεις όπως Κρουαζιέρες, Πανσέληνος, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κλπ), δεν υπάρχει για την ώρα κάποια εξέλιξη (από πριν το καλοκαίρι), αφού η ΚΥΑ καθυστερεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επιπροσθέτως πρόσφατα (Νοέμβριος 2012) υπήρξε επώνυμη καταγγελία εναντίον συναδέλφων μας αρχαιοφυλάκων, οι οποίοι δέχθηκαν και εργάσθηκαν, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του χώρου και σήμερα ελέγχονται με άμεσο κίνδυνο την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό ή την δίωξή τους για ποινικό αδίκημα. Καλό θα ήταν να μην δέχεστε ποτέ και σε καμία περίπτωση την εκτός ωραρίου απασχόληση και αμοιβή σας, για όσο διάστημα το θέμα είναι σε εκκρεμότητα.
  5. Μετά από ερώτημα του τότε ΥΠΠΟΤ (αρ. πρωτ. υπποτ 41939/3.5.12) προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, το τελευταίο εγγράφως απάντησε ως εξής: «….δεν είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης για την Πέραν του Πενθημέρου απασχόληση σε περίπτωση λήψης αδειών» (κανονική άδεια, γονική άδεια, ασθένεια). Τέλος σημειώνεται ότι η αποζημίωση για την Πέραν του Πενθημέρου απασχόληση υπόκειται στις ίδιες κρατήσεις με αυτές της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση».

Η άποψη της Δημοκρατικής Συνεργασίας για το θέμα αυτό είναι ότι χρειάζεται νέα διάταξη με επαναδιατύπωση (από έγκυρο νομικό) του όρου των Πέραν του Πενθημέρου ώστε να μην θεωρούνται υπερωριακή απασχόληση και να λυθεί το θέμα οριστικά ώστε να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας.  Η ΠΕΥΦΑ ακολουθεί την άποψη του κ. Μπαζιώτη, ο οποίος διαφωνεί και προτείνει να γίνει προσπάθεια να λυθεί το θέμα σε προφορική συνάντηση με τη συντάκτρια του εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου κ. Δημητροπούλου. Αυτή η συνάντηση έγινε και ζητήθηκε από την ΠΕΥΦΑ να τεθεί εκ νέου το ερώτημα διατυπωμένο με διαφορετικό τρόπο. Το ερώτημα διατυπώθηκε, με την συμβολή της παράταξής μας, τον Νοέμβριο αλλά έκτοτε δεν έγινε τίποτα.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ: με την ΚΥΑ 30-4-2012 αρ.πρωτ.2/31560/002 των συναρμοδίων Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού-Τουρισμού, καθιερώθηκε μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, για τους Μόνιμους, Δόκιμους πολιτικούς  Υπαλλήλους και Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ανά κατηγορία ως εξής:

Κατηγορία Α΄σε 150.00 ευρώ μηνιαίως περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Συντηρητές Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Τεχνικοί συντήρησης Αρχ/των και έργων τέχνης, Εργοδηγοί συντηρητές, Εργατοτεχνίτες, Εργάτες, Φροντιστές, Μηχ. σκηνής, Μαρμαροτεχνίτες και Χειριστές χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Κατηγορία Β΄σε 70.00 ευρώ μηνιαίως. Περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Χημικοί, Γλύπτες, εργοδηγοί, Χημικοί, Ζωγράφοι, Νυκτοφύλακες, Προσωπικό καθαριότητας, Τεχνικοί, Ηλεκτροτεχνίτες και Ηλεκτρολόγοι.

Κατηγορία Γ΄σε 30.00 ευρώ μηνιαίως περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Υδραυλικοί, Σιδηροκατασκευαστές – Ηλεκτροτεχνίτες  και Ξυλουργοί.

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους Χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του και εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, που συνοδεύει την μισθοδοτική κατάσταση.

Η ΠΕΥΦΑ υποστηρίζει ότι πρέπει να ενταχθούμε στην Α΄κατηγορία και πλέον είναι διεκδικήσιμα από εμάς τα 150.00 ευρώ μηνιαίως και για τους νυκτοφύλακες και για τους ημερήσιους αρχαιοφύλακες. Προς το σκοπό αυτό οι Δικηγόροι του Σωματείου, κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης  στο Συμβούλιο της Επικρατείας της ως ανω ΚΥΑ, ως προς το σημείο που μας αφορά (Ιούλιος 2012). Αίτηση ακύρωσης, όπως μας εξήγησαν οι δικηγόροι, μπορούσε να γίνει μόνο για τους Μόνιμους και Δόκιμους Υπαλλήλους και σε διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

 Για τους Αορίστου Χρόνου, η διαδικασία είναι διαφορετική. Πρέπει να γίνουν αγωγές ατομικά και κατά τόπους, μέσα σε διάστημα δύο ετών. Δηλαδή υπάρχει προθεσμία για την κατάθεση της ως άνω αγωγής μέχρι την 30/4/2014.

Ο Τσενές Σωτήρης (αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., επίτιμος διευθυντής ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων 2004, μέλος ομάδας εργασίας για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, μετά την ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία) έχει συντάξει ένα γενικό  Πόρισμα για την ασφάλεια, που το έδωσε στην ΠΕΥΦΑ. Αυτό θα βοηθήσει στην στοιχειοθέτηση του αιτήματός μας για το επίδομα των Αρχαιοφυλάκων Ημερησίων-Νυκτερινών.

Το Πόρισμα σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει: εγχειρίδιο για την ασφάλεια, επιχειρισιακό σχέδιο εφαρμογής σε επιμέρους χώρους, θέματα Οργανισμού, θέματα καθηκοντολογίου.

Σχετικά άρθρα στη νέα Πνύκα:

Πρακτικά Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΥΦΑ

  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Για τη Δημοκρατική Συνεργασία αυτό είναι το πλέον βασικό Θέμα επιβίωσης του κλάδου (εφόσον έχει εξασφαλιστεί η εξαίρεση από τις απολύσεις), για το οποίο έχουμε ήδη αργήσει ως Σωματείο να δραστηριοποιηθούμε και ελπίζουμε να μην είναι ήδη αργά. Αποτελεί τη μητέρα όλων των μαχών για την ύπαρξή μας και το μέλλον μας. H παράταξή μας έχει συντάξει και προωθήσει έγκαιρα ένα Υπόμνημα για τον Οργανισμό και τον κλάδο μας. Αναλυτικά θα ενημερωθείτε διαβάζοντας τα παρακάτω:

Πρακτικά Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΥΦΑ

Υπόμνημα Δημοκρατικής Συνεργασίας για τον Οργανισμό

Πρόγραμμα Δράσης Δημοκρατικής Συνεργασίας με τις απόψεις μας σταθερές και εκπεφρασμένες από παλιά

Επιγραμματικά οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ περιλαμβάνουν:

v  Εισαγωγή των υποχρεωτικών μετατάξεων ή της μεταφοράς προσωπικού. Μαζικές μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ιδιωτικού δικαίου) από τα τέλη του 2012 και ανά τρίμηνο, προς άλλα υπουργεία, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ. Ο υπό μετάταξη υπάλληλος μεταφέρει το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιό του σε νέα συναφή θέση της ειδικότητας τους, ενώ αν δεν παρουσιαστούν στη νέα θέση τους απειλούνται με υποβιβασμό (οι μόνιμοι) ή απόλυση (οι ιδιωτικού δικαίου και οι ευρισκόμενοι σε διαθεσιμότητα).

v  Εισαγωγή της διαθεσιμότητας . Η κατάργηση των θέσεων (που θα έρθει μέσα από τους νέους οργανισμούς) προβλέπεται να έχει ως άμεση συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, για την οποία εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος θα απολύεται (ή θα μετατάσσεται αν και εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις). Κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους οι υπάλληλοι μπορούν να μετατάσσονται εκουσίως ή υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οπουδήποτε στο δημόσιο. Επίσης μπορεί να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτόματα το καθεστώς της διαθεσιμότητας.

v  Προβλέπεται ότι  τυχόν μη συμμόρφωση του υπαλλήλου με την πράξη υποχρεωτικής μετάταξης ή υποχρεωτικής τοποθέτησής του για ορισμένο χρόνο ή υπαγωγής του σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης, οδηγεί σε άμεση απόλυσή του

Καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά. Ειδικότερα, η περίπτωση αφορά θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού- Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής. Η διάταξη αυτή ευθέως ανοίγει παράθυρο για απολύσεις προσωπικού ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ και συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρα όσους έγιναν αορίστου χρόνου με το Π.Δ. 164/2004/”Παυλόπουλος”(βλ.  Εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις Απολύσεις –  Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – προτελευταία παράγραφο).

Στη διάταξη αυτή περιέχεται εξαίρεση για τη Γεν. Γραμματεία Πολιτισμού(για το 2012) η οποία σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε μετά τις καίριες παρεμβάσεις της Δημοκρατικής Συνεργασίας προς  τον Υπουργό κ. Τζαβάρα στη συνάντηση που είχε  η ΠΕΥΦΑ  μαζί του στις 10.10.12 (βλ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΥΦΑ ) αλλά και στις έντονες πιέσεις προς την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ προκειμένου να αναδείξει το θέμα στις επιμέρους συναντήσεις της με τους Πολιτικούς αρχηγούς.

Πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουμε την εξαίρεση για τη Γεν. Γραμματεία Πολιτισμού και για το έτος 2013.

v  Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται «με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αναμένεται τουλάχιστον 2.000 υπάλληλοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφέτος, σύμφωνα με το οποίο είτε θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, είτε θα αποχωρήσουν. Έτσι, η χώρα ανταποκρίνεται και στη δέσμευσή της, η οποία προβλέφθηκε σε αντικατάσταση της ήδη νομοθετημένης υποχρέωσης αποχώρησης 15.000 υπαλλήλων το 2012».

v  παρατείνεται μέχρι τέλος του 2016 ο κανόνας περιορισμού των προσλήψεων «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις» στο δημόσιο.

v  τίθενται αυτοδικαίως σε αργία υπάλληλοι εφόσον τους ασκηθεί ποινική δίωξη για κλοπή ή υπεξαίρεση (κοινή ή της υπηρεσίας), για παράβαση καθήκοντος κλπ. Επίσης, εάν εκδοθούν σε βάρος τους δικαστικές καταδίκες, ένταλμα προσωρινής κράτησης ή με περιοριστικούς όρους, εάν τους επιβληθεί η πειθαρχική ποινή παύσης κλπ. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντα του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ετέθη σε αργία.

Σχετικά άρθρα στη νέα πνύκα:

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις Απολύσεις 

Εξαίρεση Γ.Γ. Πολιτισμού από το μνημόνιο-απολύσεις

Το Μνημόνιο 3 μεταφρασμένο / Για τις απολύσεις διαβάστε το κεφάλαιο 2.5.1: Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Σχέδιο Νόμου ΥΠ Οικονομικών- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016