Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ελλάδα: οι 22 βίαιες ανατροπές που έφεραν τα πάνω κάτω

Comments Off on Ελλάδα: οι 22 βίαιες ανατροπές που έφεραν τα πάνω κάτω
ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ ΠΙΣΩ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Του ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΙ έγιναν οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα μέσα από 22 μνημονιακές επιταγές, οι οποίες έχουν οδηγήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων μισό αιώνα πίσω. Το «κουβάρι» έχει μακρύνει πολύ, ενώ δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις και για ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές, εφόσον «δεν επιτευχθούν οι στόχοι». Η «Ε» κατέγραψε τις βίαιες ανατροπές οι οποίες είναι οι εξής: 
1 Βάλλεται το εργασιακό καθεστώς στο δημόσιο τομέα με τη δραματική συρρίκνωση της απασχόλησης και των αμοιβών. Είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα έπειτα από το πλήγμα που δέχεται το καθεστώς πρόσθετης προστασίας της απασχόλησης στο Δημόσιο.


2 Επιτυγχάνεται η απορρύθμιση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων. Αποδυναμώνεται ο θεσμός της διαιτησίας και του ρόλου του ΟΜΕΔ.

3 Απελευθερώνεται το σύστημα προστασίας από τις ατομικές και ομαδικές απολύσεις. Στο πρώτο στάδιο λαμβάνονται μέτρα περικοπών των αμοιβών στο δημόσιο τομέα. Στο δεύτερο στάδιο υιοθετείται το Μνημόνιο, με τη λήψη άμεσων μέτρων και τη διαμόρφωση ενός γενικότερου πλαισίου για εξειδικευμένες παρεμβάσεις στη συνέχεια. Στο τρίτο στάδιο εξειδικεύονται μέτρα που αναφέρονται στο Μνημόνιο μέσα από ειδικές ρυθμίσεις για εργασιακά ζητήματα που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο.

4 Σημαντικότατο πλήγμα στο εισόδημα των εργαζομένων τόσο στο στενό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που κυμαίνεται στο 15% και που, σε συνδυασμό με την εκτόξευση των τιμών, δημιουργεί μείωση της αγοραστικής δύναμης μέσα σε λίγους μήνες, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει και το 25%.

5 Σοβαρή υποβάθμιση στο εργασιακό καθεστώς των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση της σύγκλισης με το αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα.

6 Μείωση κατά 7% και 15% των τακτικών αποδοχών και των εν γένει αμοιβών των εργαζομένων (οριζόντια μείωση) σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

7 Κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των εργαζομένων σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.

8 Κατάργηση των επιδομάτων των εργαζομένων και πάγωμα των τριετιών σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και ιδιωτικό τομέα.

9 Μείωση κατά 30% του ανώτατου ορίου των υπερωριών απογευματινής απασχόλησης σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.

10 Αλλαγή μισθολογίου για τους δημοσίους υπαλλήλους, που ρίχνει τους μισθούς στο 50%.

11 Ενισχύεται περαιτέρω η μείωση της απασχόλησης και των αμοιβών στο δημόσιο τομέα.

12 Ενισχύεται η ευελιξία της εργασίας σε όλες τις μορφές της (καθεστώς απασχόλησης, αμοιβές, ωράρια, απολύσεις).

13 Περιορίζεται σημαντικά η προστασία των εργαζομένων με τη διευκόλυνση των ατομικών και ομαδικών απολύσεων.

14 Κατάργηση της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα στην περίπτωση της κατάργησης της θέσης απασχόλησης.

15 Καθιέρωση μη ισχύος του κατώτατου μισθού που προκύπτει από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση για τους νέους κάτω των 25 ετών.

16 Αλλαγή του συστήματος επίλυσης των συλλογικών διαφορών σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με άξονα την άρση των προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζομένους αναφορικά με το θεσμό της διαιτησίας.

17 Μείωση των αποζημιώσεων απόλυσης, με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους και αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων, διευκολύνοντας περαιτέρω τις απολύσεις σε μια περίοδο πρωτοφανούς έξαρσης της ανεργίας.

18 Στη μείωση του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου εργασίας ως πρόσθετης ρύθμισης για τη μείωση των δαπανών για την εργασία.
19 Με το τελευταίο Μνημόνιο, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα 586,08 ευρώ και στα 510,95 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών.

20 Οι εργοδότες οι οποίοι δεν είναι μέλη των οργανώσεων που μετέχουν στη διαπραγμάτευση για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ) από τις 12 Νοεμβρίου δεν δεσμεύονται από τους μισθολογικούς όρους της σύμβασης. Δηλαδή πρέπει να δίνουν μόνο τον κατώτερο μισθό και τις τριετίες (που έχουν παγώσει), αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν επίδομα γάμου (που είναι 10% του μισθού).

21 Ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία κατάτμησης της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων. Επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας «εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο της επιχείρησης». Η κατάτμηση μπορεί να γίνει από τον εργοδότη σε δύο περιόδους και εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της άδειας που χορηγείται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα εργάσιμων ημερών αν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο.

22 Οι απολύσεις πλέον δεν δύνανται να γίνουν χωρίς έγγραφη προειδοποίηση».
«Παγώνουν» οι αποζημιώσεις των εν ενεργεία υπαλλήλων -με προϋπηρεσία άνω των 16 ετών- στο έτος προϋπηρεσίας που διήνυαν στις 12 Νοεμβρίου 2012 και δεν θα αυξάνονται όσα έτη απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και αν διανύσουν στο μέλλον. Ταυτοχρόνως, «παγώνει» και το ύψος των αποζημιώσεων συνταξιοδότησης (40% ή 50% της αποζημίωσης) που λαμβάνουν από τον εργοδότη όσοι δικαιούνται ανάλογη παροχή κατά τη συνταξιοδότησή τους. Το νέο Μνημόνιο προβλέπει ότι «οι απολύσεις πλέον δεν δύνανται να γίνουν χωρίς έγγραφη προειδοποίηση», γεγονός που σημαίνει ότι ο κανόνας θα είναι η χορήγηση της μισής (50%) αποζημίωσης.
ΕΝΕΤ