Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια 2022: διαδικασία & ημερομηνίες

0 σχόλια
Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια 2022: διαδικασία & ημερομηνίες

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Στις επικείμενες εκλογές των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, σας καλούμε να στηρίξετε το συνδυασμό του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΑΡΜΕ), αν θέλετε αιρετούς εκπροσώπους που θα υπερασπίζονται κάθε νόμιμο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, μακριά από τη λογική των «παραταξιακών διευκολύνσεων» και των «προσωπικών εξυπηρετήσεων».

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Καθορισμός καθόρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού). Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις οδηγίες που απέστειλε στις υπηρεσίες :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά & Πειθαρχικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ θα διεξαχθούν στις Περιφερειακές & ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, με τουλάχιστον 40 υπαλλήλους, έως τις 21 Φεβρουαρίου 2022, σε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8.00 π.μ. – 5.00 μ.μ.  Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση μεριμνούν ώστε οι φάκελοι ψηφοφορίας  να έχουν περιέλθει στις Εφορευτικές Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας έως και τις 10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και πάντως όχι πέραν της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών, που θα ανακοινωθεί με Υπουργική Απόφαση – Προκήρυξη. Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη – μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μετά την ημερομηνία των εκλογών, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

  • στις  Περιφερειακές & ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, με λιγότερους από 40 υπαλλήλους έως τις 21 Φεβρουαρίου 2022, η ψηφοφορία διεξάγεται ΚΑΙ δια αλληλογραφίας. Εναλλακτικά, οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Όποιος ψηφίσει δια αλληλογραφίας δεν έχει πλέον το δικαίωμα να ψηφίσει αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που κάποιος διπλοψηφίσει κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης (ΔΥ κώδικας, αρ. 13, παρ 7 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 ΥΑ όπως ισχύει).

Συγκεκριμένα ο υπάλληλος που ψηφίζει δια αλληλογραφίας:

  • παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό από τον Προϊστάμενο του (ψηφοδέλτια, φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, και ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ για την ταχυδρόμηση του φακέλου ψηφοφορίας), ο υπάλληλος – εκλογέας βεβαιώνει ενυπογράφως σε πίνακα την παραλαβή του εν λόγω υλικού
  • ψηφίζει, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο σε φάκελο που έχει σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τον κλείνει καλά
  • τοποθετεί τον παραπάνω φάκελο (που περιέχει το ψηφοδέλτιο) μέσα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ και γράφει πάνω τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα, Υπηρεσία που υπηρετεί και την ταχυδρομική δ/νση της Υπηρεσίας του (αν δεν τα αναγράψει ο φάκελος θεωρείται ΑΚΥΡΟΣ)
  • ταχυδρομεί επι αποδείξει τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ που αναγράφει τα στοιχεία του, προς: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη του εξουσιοδοτημένου μέλους της Εφορευτικής επιτροπής, έγκαιρα ώστε να φτάσει ΠΡΙΝ ΤΙΣ 10.3.22.  Φάκελοι που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία είναι ΑΚΥΡΟΙ
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ κάθε υπαλλήλου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ

Εξουσιοδοτημένα μέλη των Εφορευτικών επιτροπών για την ταχυδρόμηση των ειδικών λευκών φακέλων είναι οι δύο (2) Τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές (μία για τους μόνιμους και μία για τους ΙΔΑΧ υπαλλήλους) που είχαν συσταθεί το 2020:

 ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη κ. …..

Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Ερριέτας Σκουρκέα

Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Μαρίας Αμπάτη

Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Βασίλειου Τσιβάκη

Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Μαρίνας Μάλλιαρη

Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ. Σπυρίδωνος Αντωνόπουλου

Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ. Κυριακής Δρακομαθιουλάκη

Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) υπόψη: κ. Βασιλικής Νικολοπούλου

Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) υπόψη: κ. Χρυσούλας Κατσώλη

Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) υπόψη: κ. Αλέξανδρου Μαυράκη

Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) υπόψη: κ. Αθανάσιου Αθανασούλα

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (Μπουμπουλίνας 20-22) σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 11443/12-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού)” σε ημερομηνίες των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2022, όπως αυτές παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα, ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και ώρες από 08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.:

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022

Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022

Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022

Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022

Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022

Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022

ΣΤ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022

 Επισημαίνεται, ότι η προσέλευση των εκλογέων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, που παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία. Συνεπώς, οι εκλογείς θα εισέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού

ή [β] πιστοποιητικού νόσησης

ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου των [α], [β], [γ] πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων και σύμφωνα πάντα με τα πρωτόκολλα προστασίας της δημόσιας υγείας, που θα ισχύουν κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των εκλογών

Ειδικά για την ψηφοφορία σε κάθε Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία καθώς και στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και προς τον σκοπό της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι συναποσταλλόμενοι Πίνακες Εκλογέων & υποψηφίων  βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εκλογές είναι αυτοί που οριστικοποιήθηκαν στις 31.07.2020, χωρίς αλλαγές στα αναγραφόμενα στοιχεία (Κλάδος / ειδικότητα, βαθμός, Υπηρεσία κ.λπ.) των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο για τους εγγεγραμμένους εκλογείς – υπαλλήλους και υποψηφίους που δεν υπηρετούν πλέον στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, λόγω συνταξιοδότησής τους, μετάταξής τους σε άλλον φορέα εκτός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ., έχει καταχωρηθεί ειδική επισημείωση στους Πίνακες Εκλογέων με τη λέξη: ΌΧΙ.

Κάθε τέτοια επισημείωση συνεπάγεται ότι ο/η υπάλληλος δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στο εκλογικό σώμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άρα δεν ψηφίζει κατά τον χρόνο εκλογής.

Επισημαίνεται, ότι κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών, όσες επιστολικές ψήφοι είχαν περιέλθει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού το έτος 2020 για τις εκλογές που αναβλήθηκαν με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν ισχύουν και έχουν ήδη ακυρωθεί.

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Επισημαίνεται ότι, ενεργώντας πάντα υπό τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, τα ψηφοδέλτια ΠΟΥ θα αποσταλούν εκ νέου στις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό, είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν αποσταλεί εντός του 2020, χωρίς δηλαδή να έχουν αφαιρεθεί από αυτά οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι για τους οποίους  ενημερώνουμε στη σχετική “Κατάσταση Αποκλειόμενων Υποψηφίων”. Αποκλειστικά και μόνο για τους υποψηφίους που αποκλείονται από την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για λόγους συνταξιοδότησης, μετάταξης σε άλλον φορέα, παραίτησης κ.λπ.,  αποστέλλεται, “Κατάσταση Αποκλειόμενων Υποψηφίων”.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΟΙ δύο (2) Τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές (μία για τους μόνιμους και μία για τους ΙΔΑΧ υπαλλήλους) που είχαν συσταθεί το 2020 κατόπιν κλήρωσης, ειδικά για τον σκοπό της ψηφοφορίας.

 

 Σχετικά Αρχεία: 

Καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού)

Αποστολή εκλογικού υλικού για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) / Οδηγίες για υπηρεσίες εκτός Νομού Αττικής

Αποστολή εκλογικού υλικού / Οδηγίες ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 40 ΤΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ + ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ + ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ + ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ + ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ (Β’ ΜΕΡΟΣ – ΙΔΑΧ)

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΠΟΑ (ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)