Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια NOE-ΔΕΚ 2022: διαδικασία & ημερομηνίες

0 σχόλια
Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια  NOE-ΔΕΚ 2022: διαδικασία & ημερομηνίες

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Στις επικείμενες εκλογές των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων το ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022, σας καλούμε να στηρίξετε το συνδυασμό του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΑΡΜΕ), αν θέλετε αιρετούς εκπροσώπους που θα υπερασπίζονται κάθε νόμιμο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, μακριά από τη λογική των «παραταξιακών διευκολύνσεων» και των «προσωπικών εξυπηρετήσεων».

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Καθορισμός καθόρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού). Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις οδηγίες που απέστειλε στις υπηρεσίες :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά & Πειθαρχικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ θα διεξαχθούν στις Περιφερειακές & ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, με τουλάχιστον 40 υπαλλήλους, έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, σε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8.00 π.μ. – 5.00 μ.μ.  Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση μεριμνούν ώστε οι φάκελοι ψηφοφορίας  να έχουν περιέλθει στις Εφορευτικές Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας εντός του Οκτωβρίου και πάντως όχι πέραν της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών στην κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, που θα ανακοινωθεί με Υπουργική Απόφαση – Προκήρυξη. Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη – μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μετά την ημερομηνία των εκλογών, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

  • στις  Περιφερειακές & ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, με λιγότερους από 40 υπαλλήλους έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, η ψηφοφορία διεξάγεται ΚΑΙ δια αλληλογραφίας. Εναλλακτικά, οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Όποιος ψηφίσει δια αλληλογραφίας δεν έχει πλέον το δικαίωμα να ψηφίσει αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που κάποιος διπλοψηφίσει κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης (ΔΥ κώδικας, αρ. 13, παρ 7 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 ΥΑ όπως ισχύει).

Συγκεκριμένα ο υπάλληλος που ψηφίζει δια αλληλογραφίας:

  • παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό από τον Προϊστάμενο του (ψηφοδέλτια, φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, και ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ για την ταχυδρόμηση του φακέλου ψηφοφορίας), ο υπάλληλος – εκλογέας βεβαιώνει ενυπογράφως σε πίνακα την παραλαβή του εν λόγω υλικού
  • ψηφίζει, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο σε φάκελο που έχει σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τον κλείνει καλά
  • τοποθετεί τον παραπάνω φάκελο (που περιέχει το ψηφοδέλτιο) μέσα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ και γράφει πάνω τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα, Υπηρεσία που υπηρετεί και την ταχυδρομική δ/νση της Υπηρεσίας του (αν δεν τα αναγράψει ο φάκελος θεωρείται ΑΚΥΡΟΣ)
  • ταχυδρομεί επι αποδείξει τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ που αναγράφει τα στοιχεία του, προς: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη του εξουσιοδοτημένου μέλους της Εφορευτικής επιτροπής, έγκαιρα ώστε να φτάσει ΠΡΙΝ ΤΙΣ 8.11.22.  Φάκελοι που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία είναι ΑΚΥΡΟΙ
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ κάθε υπαλλήλου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ

Οι σταυροί σε κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να είναι υποχρεωτικά 1 ή 2 (µε µπλε ή µαύρο στυλό). Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό ή µε περισσότερους από δύο σταυρούς είναι άκυρα.

Tα εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των φακέλων μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ έχουν οριστεί ως εξής :

 ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη κ. …..

Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Αλεξανδρή Ιωάννας

Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Γκόγκου Αναστασίας

Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Γκούφα Αντωνίου

Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Σιώμου Ιωάννη

Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ. Πλακούτση Λαυρίας

Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ.. Μάκα Χριστίνας

Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) υπόψη: κ. Κοραντή Ευαγγελίας

Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) υπόψη: κ. Ξενούλη Δημήτριου

Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) υπόψη: κ. Νικολάου Νικόλαου

Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) υπόψη: κ. Γυφτοχρήστου Στυλιανού

ΣΤ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) υπόψη: Τσούπρα Όλγας

ΣΤ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ(ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) υπόψη: Ζερβού Αρτέμιδος

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (Μπουμπουλίνας 20-22) σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 442164/15-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού)” σε ημερομηνίες των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα, ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και ώρες από 08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.:

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022

ΣΤ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022

Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των εκλογέων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομό Αττικής, θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός Νομού Αττικής, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του κάθε Προϊσταμένου σε χρόνο που να επιτρέψει την έγκαιρη αποστολή των ψηφοδελτίων στις οικείες Εφορευτικές Επιτροπές.

 Σχετικά Αρχεία: 

ΑΡΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΥΠΠΟΑ 2022

Ανακοίνωση ΑΡΜΕ για τις εκλογές στα Υπηρεσιακά & το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2022

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια NOE-ΔΕΚ 2022 διαδικασία & ημερομηνίες

Καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) ΑΠ: 442164/15.9.22

Αποστολή εκλογικού υλικού ψηφοφορίας  στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και σε ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ του ΥΠΠΟΑ εκτός νομού Αττικής, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) ΑΠ: 463619/27.9.22

Οδηγίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) ΑΠ: 414252/31.8.22

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΠΟΑ (ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)