Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια 2020: χρονοδιάγραμμα

0 σχόλια
Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια 2020: χρονοδιάγραμμα

Εγκύκλιο, με την ένδειξη “εξ.επείγον”, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών για τις εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων Αιρετών για τη χρονική περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2022.

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα (και όχι Σάββατο όπως ίσχυε), η οποία ορίζεται με Προκήρυξη που εκδίδει ο οικείος Υπουργός, ή το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του ΝΠΔΔ, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών:

Ανακοίνωση ΑΡΜΕ για ένδικα μέσα & οριστικές τοποθετήσεις τους 29.6.2020

Ανακοινώσεις περιόδου 2014-2020