Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Διαθεσιμότητα στο Δημόσιο

Comments Off on Διαθεσιμότητα στο Δημόσιο
Διαθεσιμότητα στο Δημόσιο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αλλαγές στη διαθεσιμότητα για το Δημόσιο

  • Από τους 54.000 υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου, που ανήκουν στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, προτείνεται να προέρχονται όσοι τεθούν σε διαθεσιμότητα.

  • Προβλέπονται εξαιρέσεις βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

  • Αλλαγή του τρόπου μοριοδότησης και να στοχεύσει το μέτρο στην ομάδα των 54.000 υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Ανατροπές στο θεσμικό πλαίσιο της κινητικότητας θα πραγματοποιηθούν εντός του Μαρτίου, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία της διαθεσιμότητας των 25.000 δημοσίων υπαλλήλων που πρέπει να ενταχθούν στο νέο καθεστώς μέσα στο 2013.

Το θέμα της διαθεσιμότητας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων με το κλιμάκιο της τρόικας που φτάνει στην Αθήνα.

Oπως αποκαλύπτει σήμερα το «Eθνος», ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει λάβει προτάσεις από ειδική ομάδα στελεχών του Δημοσίου, που συστήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, με προτεραιότητα την αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών και τη συναφή αξιολόγηση του προσωπικού της διοίκησης.

Οι εμπειρογνώμονες προτείνουν στην ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τη ριζική αναδιάρθρωση του πλαισίου της κινητικότητας και εισηγούνται τον διαχωρισμό της από τη διαθεσιμότητα. 

Η κινητικότητα να ισχύσει για όλο το προσωπικό, με μετακινήσεις οικειοθελείς ή υποχρεωτικές ανά πενταετία.

 Για τη διαθεσιμότητα εισηγούνται να αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης και να στοχεύσει το μέτρο στην ομάδα των 54.000 υπαλλήλων αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι 35.000 είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ένας μεγάλος αριθμός εκτός ΑΣΕΠ, σύμφωνα με Το Έθνος.

Τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικές διαδικασίες κυρίως με διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ, όσους έχουν ειδικά προσόντα και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν κινδυνεύουν όσοι μπήκαν στο Δημόσιο μέσω εξετάσεων ΑΣΕΠ
– Οι δημόσιοι υπάλληλοι με ειδικά προσόντα δεν μπαίνουν σεδιαθεσιμότητα
– Πολύ πιθανή η απόλυση όσων ανήκουν στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
– Δέσμευση της κυβέρνησης για χιλιάδες αποχωρήσεις μέσα στους επόμενους μήνες

Τα κλιμάκια της τρόικας καταφθάνουν και η κυβέρνηση για να πάρει την έγκριση σε όλα, δεδομένου ότι υπάρχουν αστοχίες σε πολλά επίπεδα προσπαθεί να απαλλαγεί άμεσα από τα μεγάλα αγκάθια.
Το μεγαλύτερο είναι οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και έτσι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι οι μισθοί από τους 25.000 υπαλλήλους που ζητά η τρόικα να αποχωρήσουν ότι θα έχουν φύγει μέχρι το καλοκαίρι.
12.500 άτομα θα έχουν βγει σε διαθεσιμότητα ως τον Ιούνιο και πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Από τους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου που υπολογίζονται σε περίπου 54.000 άτομα κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ανήκουν στις κατηγορίες υποχρεωτικής και δημόσιας εκπαιδευσης.
Ειδικά οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που είναι εκείνοι και με τα λιγότερα προσόντα είναι εκείνοι που κινδυνεύουν άμεσα να μην βρουν νέα θέση στα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και έτσι μετά την παρέλευση του 12μηνου να βρεθούν εκτός δημοσίου.
Αντί αποζημίωσης για την απόλυση αυτή θα ληφθεί υπόψη το 75% του μισθού που λάμβαναν σε αυτό το 12μηνο.
Βέβαιο είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν τουλάχιστον άμεσα από τη διαθεσιμότητα είναι οι υπάλληλοι που διαθέτουν ειδικά προσόντα αλλά και εκείνοι που βρήκαν μια θέση στο Δημόσιο μέσω των εξετάσεων του ΑΣΕΠ.
Επίσης θα εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε διαθεσιμότητα ή εφεδρεία, εκείνοι οι οποίοι έχουν σύζυγο ή παιδιά με αναπηρία από 67% και άνω αλλά και οι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας.