Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Δημόσιο: μόνο μειώσεις ως το 2014 – Μπόνους ως και 1 μισθό από το 2015

Comments Off on Δημόσιο: μόνο μειώσεις ως το 2014 – Μπόνους ως και 1 μισθό από το 2015
Δημόσιο: μόνο μειώσεις ως το 2014 – Μπόνους ως και 1 μισθό από το 2015

– Με ποιο τρόπο κάποιοι θα πληρώνονται μισό ή έναν επιπλέον μισθό
– Ποιος θα βάζει τα κριτήρια στο “ατομικό συμβόλαιο” κάθε υπαλλήλου
– Ποια κριτήρια οδηγούν ακόμη και σε… απόλυση

Όλα… ξαναλλάζουν στο Δημόσιο. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα φέρνει σαρωτικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα.

Πρώτα απ’ όλα και βάσει του νέου Μνημονίου που προβλέπει απολύσεις αλλά κυρίως μείωση των δαπανών παγώνουν όλα όσα προβλέπονται για μπόνους και αυξήσεις ή προαγωγές.

Οι πρώτες αυξήσεις δεν θα έρθουν πριν περάσουν ακόμη δύο χρόνια, πριν το 2014 δηλαδή, ενώ τα προβλεπόμενα μπόνους ή πριμ στους μισθούς δεν θα αρχίσουν να καταβάλονται πριν το 2015.

Πως θα πετυχαίνει κάποιος υπάλληλος αύξηση στο μισθό του μέσω αυτών των πριμ;

Τρεις είναι οι τρόποι.
Πρώτα απ’ όλα προβλέπεται μηνιαία καταβολή μπόνους 15% επί του μισθού για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσίες δημοσιονομικού χαρακτήρα που πιάνουν τους στόχους.
Παράλληλα και στις υπηρεσίες όπου οι στόχοι καλύπτονται στο 90% οι υπάλληλοι θα λαμβάνουν πριμ ίσο με το 1/2 του μισθού τους μια φορά το χρόνο.
Στις υπηρεσίες όπου οι στόχοι καλύπτονται σε ποσοστό πάνω από 90% το μπόνους θα είναι ίσο με έναν μισθό τον χρόνο.

Όλα αυτά βάσει το λεγόμενου ατομικού συμβολαίου απόδοσης του υπαλλήλου:

Το “συμβόλαιο απόδοσης” που θα υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος με τον προϊστάμενο του. Στο συμβόλαιο αυτό «θα αναφέρονται λεπτομερώς, σαν να πρόκειται για κάποιο πρωτόκολλο, οι στόχοι που τίθενται, το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο πρέπει να υλοποιηθούν, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι δείκτες μέτρησης βάσει των οποίων μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το αν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί».

Κριτήρια Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν, τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία στο εξής καλούνται “δείκτες”:

α. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων,

β. Ο χρόνος εκτέλεσης,

γ. Η κανονικότητα του ρυθμού εκτέλεσης των καθηκόντων,

δ. Η ορθολογική διαχείριση των παρεχόμενων από την υπηρεσία πόρων και

ε. Οι ειδικοί δείκτες μέτρησης του παραγόμενου έργου

Για την αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και των προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων κλπ, λαμβάνονται υπόψη:

– Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού

– Ηγετική ικανότητα

– Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

– Ικανότητα εκπροσώπησης της υπηρεσίας

– Γνώση Αντικειμένου

– Πρωτοβουλία

– Ικανότητα λήψης αποφάσεων

– Διαχείριση Προβλημάτων

– Επικοινωνία