Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Δημόσιοι υπάλληλοι: αντί απόλυση στο σπίτι με μειωμένο μισθό

Comments Off on Δημόσιοι υπάλληλοι: αντί απόλυση στο σπίτι με μειωμένο μισθό
Δημόσιοι υπάλληλοι: αντί απόλυση στο σπίτι με μειωμένο μισθό

Αφόρητες είναι οι πιέσεις της τρόϊκα για απολύσεις στο Δημόσιο -ιδίως του προσωπικού κάθε οργανισμού που βάζει «λουκέτο»- και γενικότερα για δραστική μείωση του μισθολογικού κόστους: Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση έριξε στο τραπέζι την ιδέα της ..εφεδρείας των δημοσίων υπαλλήλων.

Η λύση αυτή –η οποία λίγες ώρες πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα βρισκόταν ακόμη υπό συζήτηση- εάν εφαρμοστεί θα αφορά μόνο εκείνους τους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι μονίμους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΑΕ και ΔΕΚΟ.

Για το υπόλοιπο προσωπικό η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει, λήξη των συμβάσεων περιορισμένου χρόνου, και μετατάξεις στο δημόσιο μόνο όσων υπεράριθμών αξιολογηθούν θετικά από το ΑΣΕΠ.

Το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει δύο «ταχύτητες»:
-Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και οι οποίοι θα περνούν στην εφεδρεία με το 70% του βασικού μισθού και εργοδοτικές εισφορές μέχρι να βγουν στη σύνταξη.
-Η δεύτερη κατηγορία θα περιλαμβάνει νεώτερους υπαλλήλους, οι οποίοι θα βγαίνουν εκτός Δημοσίου εναλλάξ ανά πέντε χρόνια και θα παίρνουν το 70% του βασικού μισθού.

Κάποιες άλλες πληροφορίες αναφέρουν ως πιθανή μια συνδυαστική λύση των δύο επιλογών. Δηλαδή εκείνοι που θα αποτύχουν στην αξιολόγηση του ΑΣΕΠ να έχουν την επιλογή της εργασιακής εφεδρείας.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εσωτερικών η κρίση των υπό μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται βάσει των δεδομένων του υπηρεσιακού φακέλου που περιγράφει την αποδοτικότητά τους, αλλά και βάσει του πειθαρχικού τους «μητρώου». Υπόψη αναμένεται να ληφθούν και οι απαιτήσεις της νέας θέσης στην οποία πρόκειται να μεταταγούν και κατά πόσο αυτές καλύπτονται από τα προσόντα του μετατασσόμενου.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η λύση της αξιολόγησης των υπό μετάταξη εργαζομένων θα φέρει το καλύτερο δυναμικό στο Δημόσιο και πως έτσι θα αντιμετωπιστούν όλοι επί ίσοις όροις.

Η εργασιακή εφεδρεία όσον αφορά στο πλεονάζον προσωπικό έχει προταθεί και από την ΝΔ.

Πηγή: newsit