Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Δημόσια Ι.Ε.Κ – Ειδικότητα: «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»

Comments Off on Δημόσια Ι.Ε.Κ – Ειδικότητα: «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
Δημόσια Ι.Ε.Κ – Ειδικότητα: «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»

Τελευταία οι προσλήψεις εποχικού φυλακτι-κού προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ. αλλά και οι προσλήψεις μόνιμου φυλακτικού προσωπικού πόυ όπως φημολογείται θα γίνουν σύντομα, έχουν ως κύριο τυπικό προσόν το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας «Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

Καλή κίνηση από την πλευρά του ΥΠ.ΠΟ για την οργάνωση και σωστή λειτουργία των χώρων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κίνηση που πρέπει να μας χαροποιήσει και να μας γεμίσει αισιοδοξία, αφού από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας δεν σκοπεύεται να καταργηθούμε ως κλάδος ή να αντικατασταθούμε από ιδιωτική ασφάλεια (security),πράγμα διόλου απίθανο..

Διότι πως μπορούμε να μιλάμε και να διεκδι­κούμε την κατοχύρωση του επαγγέλματος μας αν στον κλάδο μας δεν υπάρχουν επαγγελματίες; Ας μην αντιμετωπίζουμε λοιπόν, με επιφύλαξη ή και με άρνηση πολλές φορές τους συναδέλφους των Ι.Ε.Κ, είτε σαν εποχικούς φύλακες, προς το παρόν, είτε οαν μόνιμους συναδέλφους αργότερα, γιατί σκοπό δεν έχουν να «κλέψουν» τη «δόξα» μας – ως υπηρέτες του πολιτισμού -αλλά με τη θεωρητική και την τεχνική τους κατάρτιση να ασκήσουν με επιτυχία τα καθήκο­ντα τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο του πολιτισμού που θα απασχοληθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ είναι αναγκαίο να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στοιχειώδεις κανόνες καλής συμπεριφοράς με τον κόσμο, που θα έρχονται σε επαφή και να έχουν καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Να είναι σε θέση να ενσωματωθούν αρμονικά στο εργασι­ακό περιβάλλον ενός πολιτιστικού οργανισμού και να συνεργάζονται με άρτιο τρόπο με συνα­δέλφους, συνεργάτες και προϊσταμένους. Να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της προστασί­ας του περιβάλλοντος και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της, καθώς θα δρουν κατεξοχήν σε χώρους πολιτισμού. Σχετικά με τις βασικές γνώσεις τους πρέπει να γνωρίζουν:

1.      Μια ξένη γλώοσα που θα τους επιτρέπει να επικοινωνούν στοιχειωδώς με τους ξένους επισκέπτες.

2.      Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολο­γιστών και εξοικείωση με τα πολυμέσα καθώς η χρήση τους έχει γενικευτεί στα σύγχρονα μουσεία.

3.      Στοιχεία περιβαλλοντικής αγωγής.

4.      Βασικές γνώσεις για την επιστήμη της ιστορίας, σημαντικούς σταθμούς της και εκφραστές της ιστορίας της τέχνης ώστε να εκτιμούν ανάλογα τους αρχαιολογικούς χώρους και τα αντικείμενα της τέχνης που θα κληθούν να προστατέψουν.

5.      Τεχνικές επικοινωνίας με τους επισκέπτες των χώρων εργασίας, τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους. Ακόμα και η σύνταξη μιας αναφοράς ή ενός επίσημου εγγράφου απαιτεί γνώση.

6.      Στοιχεία όπως θεσμικά δικαιώματα, υπο­χρεώσεις και τον τρόπο που πρέπει να απευθύνονται σε αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα του κλάδου, όπως επίσης και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται και προστατεύονται από το νόμο αλλά και οι τυχόν περιορισμοί που υπόκειται, πρέπει να είναι γνωστά.

7.     Υγιεινή και πρώτες βοήθειες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που θα προκύψουν στη διάρκεια της απασχόλη­σης τους και που πρέπει να έχουν άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση με ψυχραιμία και μέθοδο.

8.     Βασικές γνώσεις μουσειολογίας που θα τους επιτρέψουν να γνωρίσουν τους τρόπους λειτουργίας ενός πολιτιστικού οργανισμού ή μουσείου ώστε να επιτευχθεί η ασφάλεια και η προστασία των πολιτιστικών προϊόντων που αποτελεί και κύριο αντικείμενο απασχόλησης τους.

9.     Γνώσεις συστημάτων ασφαλείας, εξοικείω­ση και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων πάνω σε αυτά.

10.  Ενημέρωση για τις τυχόν αλλαγές των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τους νόμους για την προστασία των αρχαιοτήτων. Βέβαια ο «δεκάλογος του επαγγελματία

αρχαιοφύλακα» αν δεν συνοδεύεται από υπομο­νή, διπλωματία, οξυδέρκεια και αγάπη για τη δουλεία του, προσόντα που αποκτώνται με την εμπειρία, δεν είναι αρκετός. Άρα καλωσορί­ζουμε τους επαγγελματίες του Ι.Ε.Κ με ειδικότη­τα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» παίρνοντας γνώση και προσφέροντας ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Παγώνα Ζαχαροπούλου

Αρχαιοφύλακας Μουσείου Δελφών

νέα Πνύκα / Τεύχος 4 / Μάρτιος 2009