Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Δημοκρατική Συνεργασία-Πρόγραμμα δράσης- 2006

Comments Off on Δημοκρατική Συνεργασία-Πρόγραμμα δράσης- 2006
Δημοκρατική Συνεργασία-Πρόγραμμα δράσης- 2006

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Αρχαιοφύλακες, όπως πάντα έτσι και τώρα θα είμαστε ειλικρινείς μαζί σας.

Το πρόγραμμα δράσης για το κλάδο μας είναι δυστυχώς, αντιγραφή κατά 90% του προηγούμενου προγράμματος, γιατί απλού­στατα η αδράνεια της πλειοψηφίας (δήθεν ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) άφησε τα προβλήματα άλυτα.

Αντί πολλών λόγων ας θυμηθούμε μαζί τι διατυμπάνιζαν:

α) Κέρδισαν το νυκτερινό επίδομα. Σήμε­ρα όλοι γνωρίζουν ότι δεν κέρδισαν νυκτε­ρινό επίδομα αλλά ωριαία αποζημίωση και μάλιστα τους είχαμε επιστήσει την προσοχή ότι θα βάλουν τους συναδέλφους νυχτοφύ­λακες σε περιπέτειες. Σταμάτησαν να ενη­μερώνονται και επιπλέον τους ζητούν να επιστρέψουν τα χρήματα!

β) Εξασφάλισαν την απρόσκοπτη πλη­ρωμή αμοιβών πέραν του πενθημέρου και εξαιρέσιμων. Οι έξι μήνες απλήρωτοι συ­νάδελφοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι του είπαν ψέματα. Εμείς από τότε είχαμε αποκαλύψει στους συναδέλ­φους ότι ήταν προεκλογικό πυροτέχνημα και επαληθευτήκαμε.

γ) Το θεσμικό πλαίσιο Βενιζέλου και η έλλειψη μόνιμου προσωπικού άνοιξαν το δρόμο στην ιδιωτική φύλαξη. Τότε δεν έβλεπαν κανένα κίνδυνο για τον κλάδο, οήμερα που με το νέο Οργανισμό της πολι­τικής ηγεσία και τις ελλείψεις, το πράγμα δεν κρύβεται, σκούζουνε σαν «απατημένες παρθένες» για τον κίνδυνο να μπουν «σε­κιούριτι» στα Μουσεία και τους Αρχαιολογι­κούς χώρους.

δ) Τον Οργανισμό Βενιζέλου το βάφτισαν (δήθεν ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) σε αγαστή συνεργα­σία θετικό γιατί τους έδινε υπεύθυνο φύλαξης οτους επισκέψιμους χώρους. Δηλαδή, τους έδινε εξέλιξη αποφοίτων Δημοτικού ενώ ο κλάδος είναι ΔΕ αυξημένων προσόντων.

Ο Οργανισμός της νέας πολιτικής ηγεσί­ας (τον αποδέχεται ο νέος υπουργός κ. Βουλ-γαράκης – Δελτίο Τύπου ΥΠΠΟ, 7-3-06) αφήνει το περιθώριο για ιδιωτική φύλαξη και παράδοση του φιλέτου σε ιδιώτες.

Εκμηδενίζει το κλάδο σε επιμελητές (γενι­κών καθηκόντων) και συγχωνεύει ημερήσιους και νυχτοφύλακες, προβλέπει μείωση των ορ­γανικών θέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται.

Όταν καταγγείλαμε αυτό το σχέδιο και προ­τείναμε κινητοποιήσεις με βάση την πρόταση της παράταξης μας, η πλειοψηφία (δήθεν ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) μας είπε «κινδυνολόγους» και «μηδε­νιστές». Μετά από 1 χρόνο οι ίδιοι άνθρωποι υιοθετούν αυτούσιες τις προτάσεις μας για να σώσουν τα προσχήματα αλλά συνεχίζουν την καταστροφική για το κλάδο αδράνεια τους.

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η συνεργασία των ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ (19 έδρες στις 21), με τη μεγαλύτερη ευκολία εκεί που έφτυνε, γλύφει. Είναι ικανή προκειμένου να τα έχει καλά με τις πολιτικές ηγεσίες, να στείλει στις καλένδες τα βασικά προβλήματα του κλάδου.

Να γιατί το πρόγραμμα δράσης μας είναι αντιγραφή του προηγούμενου: γιατί απλούστα­τα δεν έκαναν τίποτα και βάλτωσαν το Σωματ­είο στην αδράνεια.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, σε μια Ελλά­δα που στο όνομα της οικονομίας της αγοράς συνεχίζουν:

•   Τις ιδιωτικοποιήσεις στο φιλέτο του Δημοσί­ου Τομέα με τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Λι­μάνια, Τράπεζες, Παιδεία, Υγεία, Πολιτισμό (ΤΑΠΑ), κλπ.

•   Ανεβαίνει συνεχώς το όριο συνταξιοδότησης.

•   Στήνονται σύγχρονα σκλαβοπάζαρα με εται­ρείες πώλησης εργασίας με την επέκταση της μερικής απασχόλησης και στο Δημόσιο.

•   Οδηγία Μπολκεστάιν.

•   Γιατί η ποσοστιαία «αύξηση» στους μισθούς είναι πάντα πολύ μικρότερη από τον επίσης πληθωρισμό, κάνοντας τους φτωχούς φτω­χότερους.

•   Είμαστε υποχρεωμένοι ως «Δημοκρατική Συ­νεργασία» να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητή­ματα συνεχώς και να μπορέσουμε με τη βοή­θεια των εργαζομένων, να δημιουργήσουμε όρους κινήματος γι τη διεκδίκηση τους.

Η αντανάκλαση αυτής της πολιτικής στο Υπουργείο Πολιτισμού επηρέασε όχι μόνο τα θεσμικά αλλά και τα οικονομικά ζητήματα των εργαζομένων με τις ευλογίες της αδρανούσας πλειοψηφίας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Η πρόταση μας για πολυδύναμη Εφορεία (Κλασσικά, Βυζαντινά, Νεώτερα) σε επίπεδο Νομού είναι ρεαλιστική και υλοποιήσιμη.

Αυτή η δομή εξυπηρετεί τον έλληνα πολίτη αφού για μια άδεια οικοδομής δεν τρέχει από νομό σε νομό επειδή διαφέρουν σήμερα οι έδρες Κλασσικών και Βυζαντινών. Είναι πιο οικονομική από την υπάρχουσα δομή γιατί με μια γραμματειακή υποστήριξη μειώνει τα έξο­δα του Δημοσίου.

Να δημιουργηθεί Δ/νση Φύλαξης Πληρο­φόρησης πάταξης Αρχαιοκαππλίας στα πλαί­σια της Γενικής Δ/νσης Διοικητικού. Ο Διευ­θυντής να είναι αρχαιοφύλακας αναλόγων τυπικών προσόντων ΠΕ ή ΤΕ και μη υπαρχό­ντων ΔΕ.

Η Δ/νση αυτή να περιλαμβάνει 3 τμήματα κεντρικά: α) Τμήμα Φύλαξης Πληροφόρησης, β) Πάταξης Αρχαιοκαπηλίας, γ) Τμήμα Εκπαί­δευσης.

Οι τμηματάρχες να είναι αρχαιοφύλακες α­ναλόγων τυπικών προσόντων ΠΕ ή ΤΕ και μη υπαρχόντων ΔΕ.

Σε κάθε πολυδύναμη Εφορεία να υπάρχει Τμήμα Φύλαξης Πληροφόρησης-Πάταξης Αρ­χαιοκαπηλίας. Ο τμηματάρχης θα είναι αρχαι­οφύλακας αναλόγων τυπικών προσόντων.

Σε κάθε επισκέψιμο χώρο ή Μουσείο, γρα­φείο Φύλαξης στο οποίο προΐσταται αρχαιο­φύλακας.

Θεσμοθέτηση Επιδόματος

Άμεση θεσμοθέτηση του επιδόματος για να κατοχυρωθεί και να προσαυξάνει το μισθό, τα άλλα επιδόματα (οικογενειακό, αδείας, κ.λπ.) αλλά και τη σύνταξη και αύξηση στα 300 € που είναι από τα μικρότερα του Δημοσίου.

Μόνιμο προσωπικό προσλήψεις

Πρόσληψη όλων των εκτάκτων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε θέσεις μονίμων.

Αύξηση των οργανικών θέσεων στις 4.000. Οποιαδήποτε ολιγωρία σε αυτό το τομέα ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική φύλαξη, γιατί τώρα πλέον θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι θα δουλεύουμε με διευρυμένο ωράριο.

Η πληροφόρηση να μείνει  στους αρχαιοφύλακες

Οι ορέξεις του ιδιωτικού κεφαλαίου για τα προϊόντα πληροφόρησης στους Αρχαιολογι­κούς χώρους και Μουσεία, είναι πολύ παλιές και μάλιστα από το 2003 ο κ. Ευγένιος Γιαν-νακόπουλος έφτιαχνε την υποδομή για το πέρασμα στους ιδιώτες.

Εξαιρέσιμα

Αυτοί που πριν μερικά χρόνια έταξαν μηνιαία πληρωμή, φαίνεται έχασαν το «μαγικό ραβδί» που έσειαν πάνω από τα κεφάλια των συναδέλ­φων. Η μόνη λύση είναι ο κύριο όγκος των χρη­μάτων να δίνεται από τον τακτικό προϋπολο­γισμό του ΥΠΠΟ σε κωδικό που οι αμοιβές θα αναφέρονται ως μόνη αιτία πληρωμών. Αύξη­ση των πέραν του πενθήμερου άμεσα σε 80 €.

Αρχαιοφύλακες υπαίθρου

Η κοροϊδία του Υπουργείου προς τους συ­ναδέλφους πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν με προσωπικά έξοδα και δικά τους μέσα να καλούνται να φυλάξουν την πολιτιστι­κή κληρονομιά.

Αν από αύριο ο υπάλληλος πάει στην έδρα του για έναρξη εργασία ς και με τη συγκοινω­νία μετακινούμενος θελήσει στις 14.30 μμ να είναι πάλι στην έδρα του ας αναλογιστούν οι γραφειοκράτες τι θα γίνει με τη φύλαξη.

Στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχει καν συγκοινωνία. Άμεσα να λυθεί το θέμα γιατί μπορούμε να δουλέψουμε με βάση τον προα­ναφερθέντα κανονισμό.

Νυχτερινό επίδομα

Άμεσα η ΠΕΥΦΑ να κινήσει την ολοκλήρω­ση αυτών των διαδικασιών για το νυκτερινό επίδομα. Να μην αρκεστούμε στη δικαστική διεκδίκηση αλλά να επιβάλουμε αγωνιστικά τη λύση του αιτήματος. Επίσης, μετά τα 15 χρό­νια να γίνεται αυτοδίκαια ημερήσιος. Ας αναλά­βει τις ευθύνες της η εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

Επίδομα ειδικών συνθηκών

Να αφορά όλους τους Αρχαιοφύλακες για τα επιπλέον καθήκοντα που κάνουν και να ανέρχεται

στους 3 μισθούς μικτά το έτος. Δη­λαδή, να ενταχθεί στο άρθρο 11 του προηγού­μενου πολυνομοσχεδίου.

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Αμέσως μετά τις εκλογές το ΓΣ της ΠΕΥΦΑ θα πρέπει με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους για τον Οργανισμό και τα υπόλοιπα αιτήματα. Η ενη­μέρωση να συνδυασθεί με την καλύτερη οργά­νωση του Σωματείου, τη σφυρηλάτηση της ενότητας πέρα από τις ψευδεπίγραφες μικρο-παραταξιακές διαφορές.

Η κορύφωση αυτής της διαδικασίας εντός δυο μηνών με ΓΣ κεντρικά για να ξεκινήσει η αγωνιστική πορεία όχι μόνο διάσωσης του κλάδου, αλλά επιθετικά να επιβάλλουμε την καλυτέρευση της θέσης μας.

Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και η ενίσχυση των δυ­νάμεων μας, είναι μια ακόμη εγγύηση για την υλοποίηση των στόχων των Αρχαιο-φυλάκων και μόνο.

νέα Πνύκα/ Τεύχος 2/ Μάρτιος 2006