Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Δημοκρατική Συνεργασία Αρχαιοφυλάκων-πρόγραμμα δράσης

0 σχόλια
Δημοκρατική Συνεργασία Αρχαιοφυλάκων-πρόγραμμα δράσης

Η περίοδος που έρχεται πρέπει να βρει τους εργαζόμενους έτοιμους για τα παρακά­τω:

α) την προώθηση ενός δημοκρατικού Οργανισμού για το ΥΠΠΟ.

β) Την κατάργηση της νομικής μορφής του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, αλλά και την απαγόρευση για όποιο άλλο παρόμοιο εγχείρημα.

γ) Την κατάργηση του ΟΠΕΠ που έχει μηδενική παρουσία παρά τα χρήματα που διατίθενται. Το πέρασμα αυτών των δράσ­εων σε ένα καλύτερα οργανωμένο ΤΑΠΑ.

δ) Αύξηση κατά 2.000 των οργανικών θέοεων στους Αρχαιοφύλακες και κάλυψη τους με διαφανείς διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ και όχι με δήθεν διαγωνισμούς που στην ουσία είναι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, όπως ο πρόσφατα εξαγγελθείς διαγωνισμός

ε) Διευθέτηση άμεσα των θεμάτων που έθεσε η παράταξη μας για την ανταποδοτικό­τητα των κρατήσεων στους Αρχαιοφύλακες και τον υπολογισμό της προσφερόμενης υπερεργασίας για συντάξιμο χρόνο. Για τα Οικονομικά:

1)      Για το 2010 αύξηση του πολιτιστικού επιδόματος αφού πλέον χρειάζεται μόνο κοινή υπουργική απόφαση.

2)      Αύξηση στα 70 ευρώ για τα πέραν του πενθημέρου, όπως ήταν η θέση της ΠΕΥΦΑ.

3)     Αύξηση του ωρομισθίου των Κυριακών και Εξαιρεσίμων

4)     Νυκτερινό Επίδομα

5)      Ομοιόμορφη ενδυμασία και ταυτόχρονα καθιέρωση επιδόματος στα 50 ευρώ το μήνα

6)       Οδοιπορικά και εκτός έδρας στα επίπε­δα αμοιβών των τεχνικών. Καμιά μετακίνηση στο μέλλον χωρίς χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

7)      Επιτέλους επίδομα για τους αρχαιοφύ­λακες με την ένταξη του κλάδου μας στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Νόμου Βενιζέλου, που ορίζει αμοιβή μέχρι 3 μισθούς μικτά, για όσους μέσα στο ωράριο τους ασκούν εκτός από τα δικά τους και άλλα καθήκοντα.

8)      Άμεση κάλυψη των ελλείψεων υλι­κοτεχνικής υποδομής και για καλύτερη φύλαξη, αλλά και για εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Συνάδελφοι, δεν θα αναφέρουμε όλα τα υπαρκτά προβλήματα, που φυσικά δεν τα ξεχνάμε, γιατί αυτά είναι οι προτεραιότητες του προγράμματος δράσης της «Δημοκρατι­κής Συνεργασίας».

Εμείς, αυτά θα προωθήσουμε παντού, για να σας εκπροσωπήσουμε, πάντα με αποφα­σιστικότητα και ωριμότητα.

νέα Πνύκα / Τεύχος 4 / Μάρτιος 2009