Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Αύριο κλειδώνουν τα νέα μέτρα για την περίοδο 2012 -2015

Comments Off on Αύριο κλειδώνουν τα νέα μέτρα για την περίοδο 2012 -2015
Αύριο κλειδώνουν τα νέα μέτρα για την περίοδο 2012 -2015

Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την τρόικα

Κλειδώνουν αύριο σε συνάντηση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου με την τρόικα, μέτρα που αντιστοιχούν στο 6,1% του ΑΕΠ για την περίοδο 2012 -2015 και θα περιληφθούν στο Μνημόνιο του PSI, αλλά και στη νέα δανειακή σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί τον Μάρτιο. Η τρόικα θεωρεί πως το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και η νέα δέσμη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής του Οκτωβρίου, «αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος οικονομικής στήριξης, λόγω των δυσμενέστερων των αναμενόμενων μακροοικονομικών εξελίξεων, των συνεχιζόμενων αδυναμιών του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, των καθυστερήσεων και της ελλιπούς εφαρμογής διαφόρων μέτρων».

ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν πως η έγκαιρη επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων απαιτεί, πλέον, νέα δέσμη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, διπλάσιων σε σχέση με αυτά, που αποφασίσθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και ανέρχονταν σε περίπου 3,2% του ΑΕΠ έως το 2015.

Έτσι, η τρόικα σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα στην εκτέλεση του Μνημονίου υπουργεία προχώρησε στην αποκρυστάλλωση μιας σειράς νέων μέτρων τα οποία αθροιστικά αγγίζουν το 6,1% του ΑΕΠ ή τα 13 δισ. ευρώ.

Με τα μέτρα αυτά θα καλυφθούν οι αποκλίσεις από τον Προϋπολογισμό του 2011 και οι υστερήσεις του 2012 ώστε στο τέλος του έτους να καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα αυτά, που θα εξετασθούν αύριο, σε συνάντηση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου με την τρόικα θα περιληφθούν στο Μνημόνιο του PSI, επί τη βάσει του οποίου, η Ελλάδα θα λάβει τα 30 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, αλλά και στη νέα δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί στα μέσα Μαρτίου.

Το Μνημόνιο του PSI θα εμπεριέχει τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης (Financial Assistance Facility Agreement – FAFA) η οποία θα περιγράφει το σύνολο των ελληνικών δεσμεύσεων.

Το μεγάλο Μνημόνιο θα εμπεριέχει άλλες τρεις FAFA.

Η μία θα αφορά στα 30 – 40 δισ. ευρώ που θα απαιτηθούν για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η δεύτερη στα περίπου 30 δισ. ευρώ που θα δεσμευθούν προκειμένου να καλύψουν για μικρό χρονικό διάστημα τον μηδενισμό της αξίας των ομολόγων που έχουν παρασχεθεί ως εγγύηση (collaterals) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε άλλες κεντρικές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και η Τρίτη Συμφωνία Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης ύψους 30 δισ. ευρώ θα αφορά τα ποσά που θα χρειαστεί η Ελλάδα για να αποπληρώσει τα κουρεμένα ομόλογα και να καλύψει το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2012.