Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Αυστηρότερα πειθαρχικά χωρίς συμμετοχή συνδικαλιστών

Comments Off on Αυστηρότερα πειθαρχικά χωρίς συμμετοχή συνδικαλιστών
Αυστηρότερα πειθαρχικά χωρίς συμμετοχή συνδικαλιστών

Αυστηρότερες και τάχιστα αποδιδόμενες ποινές που εφεξής θα περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα οικονομικών κυρώσεων, απομάκρυνση των συνδικαλιστών από τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, διευρυμένες χρονικές περίοδοι για την παραγραφή αδικημάτων και αυστηροποίηση ποινών με έντονη κοινωνική απαξία, προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο παρουσίασε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο Δημήτρης Ρέππας
Αυστηρότερα πειθαρχικά χωρίς συμμετοχή συνδικαλιστών

Το σχέδιο νόμου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας.

Όπως τόνισε ο κ. Ρέππας, “οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν έχουν λόγο να επιζητούν να μένουν στο απυρόβλητο και να βαρύνονται και να σκιάζονται από μια εικόνα που αδικεί την εν γένει παρουσία τους στη δημόσια διοίκηση. Οι υπάλληλοι που είναι συνεπείς και κάνουν τη δουλειά τους επιζητούν και οφείλουν να πρωτοστατούν στην εγκαθίδρυση διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου”.

“Έχει παγιωθεί η αντίληψη”, συνέχισε ο Υπουργός, “πως εκφυλιστικές λειτουργίες και παθογένειες στη δημόσια διοίκηση δεν ελέγχονται και δεν τιμωρούνται. Οι καθυστερήσεις και η παραπομπή στις καλένδες, αλλά και η απροκάλυπτη συγκάλυψη σε κάποιες περιπτώσεις καθώς και η επιβολή ποινών χωρίς την απαιτούμενη κλιμάκωση οδηγούν σε ηθική απαξίωση του κράτους και των λειτουργών του. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές, αφού δεν εγγυάται την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων”.

Με το σχετικό σχέδιο νόμου αναδιατυπώνονται συνολικώς αντίστοιχα άρθρα του υπαλληλικού κώδικα που έχουν πειθαρχικό περιεχόμενο. Το πεδίο εφαρμογής του προωθούμενου πλαισίου αφορά στο σύνολο των εργαζομένων στα στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Βασικές κατευθύνσεις του προωθούμενου πλαισίου είναι:

* Ο διαχωρισμός και η διάκριση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων από τα υπηρεσιακά συμβούλια.

* Η συμμετοχή στη σύνθεση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων 3 δικαστικών λειτουργών ή μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και δύο υπηρεσιακών παραγόντων με το βαθμό του Διευθυντή υπό την πρόβλεψη να μην προέρχονται από την ίδια υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο κρινόμενος. Σε αυτά δεν θα συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων.

* Στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως γινόταν και μέχρι τώρα, και συμμετέχουν δύο μέλη του ΝΣΚ και δύο υπηρεσιακοί παράγοντες με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή.

* Σαφής καταγραφή και αναφορά πειθαρχικών παραπτωμάτων, γεγονός που διασφαλίζει τον δημόσιο υπάλληλο από αυθαίρετες κρίσεις. Η ονομαστική αναφορά και η παραπομπή σε διατάξεις που αναφέρονται σε πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν μία βάση για την ασφάλεια δικαίου που πρέπει να επικρατήσει.

* Προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής αναλόγως των πειθαρχικών παραπτωμάτων αντιστοίχως από δύο σε πέντε χρόνια, από πέντε σε επτά χρόνια και σε δέκα χρόνια για ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν σοβαρότατα παραπτώματα, όπως πράξεις μη αναγνώρισης του Συντάγματος, αδικαιολόγητη αποχή από την άσκηση των καθηκόντων, παράνομο οικονομικό όφελος κ.ά.

* Προβλέπεται η δυνατότητα για την επιβολή ταυτοχρόνως και πειθαρχικής τιμωρίας και οικονομικής κύρωσης. Μάλιστα, οικονομική κύρωση μπορεί να επιβάλλεται και μετά τη συνταξιοδότηση του δημοσίου υπαλλήλου. Για παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημερομηνία που η υπηρεσία έλαβε γνώση του παραπτώματος.

* Προβλέπεται η ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε ένα μήνα και της ΕΔΕ σε δύο μήνες. Μόνο με τεκμηριωμένο αίτημα μπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας.

* Εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις για την αυτοδίκαιη αργία, με τη μείωση των αποδοχών, στην οποία τίθενται υπάλληλοι μέχρι να αποφανθούν τα Δικαστήρια.

* Ιδιαίτερη προσοχή επιδεικνύεται στις περιπτώσεις τέλεσης ποινικού αδικήματος με έντονη κοινωνική απαξία, όπως η δωροδοκία, υπεξαίρεση, ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας, παραπτώματα σχετικά με την παιδική πορνογραφία και το εμπόριο ναρκωτικών.