Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ασφαλιστικό- Ι.Κ.Α.

Comments Off on Ασφαλιστικό- Ι.Κ.Α.
Ασφαλιστικό- Ι.Κ.Α.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Ασφαλιστικό. Δείτε παρακάτω με παραδείγματα, τι ισχύει για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης καθώς και πως θα υπολογίζεται η σύνταξη.

 • Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ;

Στο ΙΚΑ έχουμε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά:

1. Άνδρες ασφαλισμένοι πριν το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ


4.500 Οποτεδήποτε 4.500 65
4.500 Οποτεδήποτε 4.500 60 (μειωμένη)
10.000 Μέχρι 31/12/2010 10.000 62
10.000 2011 10.000 63
10.000 2012 10.000 63,5
10.000 2013 10.000 64
10.000 2014 10.000 64,5
10.000 Μετά την 1/1/2015 10.000 65
10.500 Μέχρι 31/12/2010 10.500 58
10.500 2011 10.800 58
10.500 2012 11.100 59
10.500 2013 11.400 60
10.500 2014 11.700 60
10.500 Μετά την 1/1/2015 12.000 60

Ο ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση δικαιούται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ή των 10.500 ημερών ασφάλισης.
Παραδείγματα:
α) Εργαζόμενος συμπληρώνει στο ΙΚΑ το 2011, 10.000 ημέρες ασφάλισης αλλά είναι 60 ετών.  Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θεμελιώνει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα το 2011 και θα πάρει πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του.
β) Εργαζόμενος συμπληρώνει στο  ΙΚΑ το 2012 , 10.500 ημέρες  ασφάλισης.  Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί  όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών.

2. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500 Μέχρι 31/12/2010 4.500 60
4.500 2011 4.500 61
4.500 2012 4.500 62
4.500 2013 4.500 63
4.500 2014 4.500 64
4.500 2015 4.500 65
Παρατηρήσεις: Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της. Δηλαδή η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το 2011 για να πάρει πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας της.

3. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500 Μέχρι 31/12/2010 4.500 55 (μειωμένη)
4.500 2011 4.500 56 (μειωμένη)
4.500 2012 4.500 57 (μειωμένη
4.500 2013 4.500 58 (μειωμένη)
4.500 2014 4.500 59 (μειωμένη)
4.500 Μετά την 1/1/2015 4.500 60 (μειωμένη)
Παρατηρήσεις: Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που θα συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 θα έχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της. Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης εκτός από την συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος της προηγούμενης πενταετίας.

4. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
10.000 Μέχρι 31/12/2010 10.000 57 πλήρης- 55 μειωμένη
10.000  2011  10.400  58 πλήρης -56 μειωμένη
10.000 2012 10.800 58 + 6 μήνες πλήρη -56 + 6 μήνες μειωμένη
10.000  2013  11.200  59 πλήρης -57 μειωμένη
10.000 2014 11.600 59 + 6 μήνες πλήρης -57+ 6 μήνες μειωμένη
10.000  Μετά την 1/1/2015  12.000  60 πλήρης
Παρατηρήσεις: Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά την συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 2011 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και 10.400 ημερών ασφάλισης.

5. Άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι πριν το 1993, υπαγόμενοι στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
10.500 Μέχρι 31/12/2010 10.500 55 πλήρης -53 μειωμένη
10.500 2011 10.500 55 + 9 μήνες πλήρης -53 + 9 μήνες μειωμένη
10.500 2012 10.500 56 + 6 μήνες πλήρης -54 + 6 μήνες μειωμένη
10.500 2013 10.500 57 + 3 μήνες πλήρης -55 + 3 μήνες μειωμένη
10.500 2014 10.500 58 πλήρης -56 μειωμένη
10.500 2015 10.500 58 + 9 μήνες πλήρης -56 + 9 μήνες μειωμένη
10.500 2016 10.500 58 + 9 μήνες πλήρης -56 + 9 μήνες μειωμένη
10.500 Μετά την 1/1/2017 10.500 60 πλήρης -58 μειωμένη

Η εργαζόμενη που έχει συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 στα ΒΑΕ μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας της. Αντίστοιχα η εργαζόμενη που συμπληρώνει τις παραπάνω ημέρες το 2011, συνταξιοδοτείται στο 56ο έτος της ηλικίας της κ.ο.κ.

Παρατηρήσεις : Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 7.500 ημέρες ασφάλισης από τις 10.500 στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση αυτό που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 3 μηνών και για μειωμένη σύνταξη την ηλικία των 55 ετών και 3 μηνών.

6. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993 που υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500 Μέχρι 31/12/2010 4.500 55
4.500 2011 4.500 56
4.500 2012 4.500 57
4.500 2013 4.500 58
4.500 2014 4.500 59
4.500 Μετά την 1/1/2015 4.500 60
Παρατηρήσεις: Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης από τις οποίες οι 3.600 ημέρες θα πρέπει να είναι στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

7. Γυναίκες – μητέρες με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένες πριν το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
5.500 Μέχρι 31/12/2010 5.500 55 πλήρης 50 μειωμένη
5.500 2011 5.500 57 πλήρης- 52 μειωμένη
5.500 2012 5.500 60 πλήρης- 55 μειωμένη
Παρατηρήσεις: Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά τη συμπλήρωση των ημερών αυτών. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 57 ετών πλήρη και 52 ετών μειωμένη.

 • Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι το τέλος του 2010. Αν παραμείνω υπάρχει περίπτωση να λάβω μικρότερη σύνταξη από αυτή που θα πάρω το 2010;

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για κάθε χρόνο παραμονής στην εργασία σας έχετε προσαύξηση της σύνταξής σας. Επομένως, συμφέρει η παραμονή για καλύτερη σύνταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα που έχει συμπληρωθεί 35ετία η προσαύξηση της σύνταξης μετά το 35ο έτος, είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε με το παλιό καθεστώς.

 • Έχω διαδοχική ασφάλιση και μπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι 31/12/2010. Με συμφέρει να παραμείνω και να συνταξιοδοτηθώ μετά την 1/1/2011, με το νέο τρόπο υπολογισμού;

Με το νέο τρόπο υπολογισμού η σύνταξη που υπολογίζεται για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη σύνταξη που χορηγείται με το σημερινό καθεστώς. Ειδικότερα, για όσους έχουν ασφάλιση σε Ταμείο Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, κλπ) και συνταξιοδοτούνται από άλλο ταμείο Μισθωτών ή ταμείο Ελεύθερων Επαγγελματιών ή το Δημόσιο, η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού είναι καλύτερη και συμφέρει η παραμονή στην εργασία για συνταξιοδότηση από 1/1/2011 και μετά.

 • Πώς αναγνωρίζονται οι χρόνοι ασφάλισης (πλασματικοί ή μη ) για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, αναγνωρίζονται όλοι οι χρόνοι ασφάλισης που προβλέπει το παλιό καθεστώς (στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών, εκπαιδευτική άδεια, κλπ). Η αναγνώριση αυτή γίνεται όταν πρόκειται για εξαγορά με βάση τα ισχύοντα σήμερα. Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά η αναγνώριση γίνεται με βάση τα όσα προβλέπονται στον νέο νόμο. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα νέα ποσά για την αναγνώριση όπως για παράδειγμα για τη στρατιωτική θητεία, την ανεργία κλπ. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να αναγνωρίσουν για το 2011, 4 χρόνια, το 2012, 5 χρόνια, το 2013, 6 χρόνια και από 1/1/2014 και μετά 7 χρόνια από τα προβλεπόμενα στον νέο νόμο ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 • Τα λεγόμενα πλασματικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για προσαύξηση της σύνταξης;

Όλα τα χρόνια που αναγνωρίζονται είτε με εξαγορά, είτε χωρίς εξαγορά συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται κατά κανόνα οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται με εξαγορά και όχι οι χρόνοι για τους οποίους δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

 • Πότε υπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Για τους ασφαλισμένους στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και όχι, μόνο, για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας. Για τους Δημοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 • Η αυτασφάλιση υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Η αυτασφάλιση ή προαιρετική λεγόμενη ασφάλιση υπολογίζεται πλέον με το νέο νόμο σε όλες τις περιπτώσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και όπως είναι αυτονόητο για την προσαύξηση της σύνταξης.

 • Μπορώ να είμαι ασφαλισμένος σε δύο ταμεία παράλληλα και αν ναι, μπορώ να πάρω σύνταξη και από τα δύο ταμεία;

Για τους εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993, σε οποιοδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και σε δεύτερο ταμείο, εφόσον έχουν διπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ασφάλιση και διαφορετικά ταμεία. Ο ασφαλισμένος σε δύο ή και περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, δικαιούνται σύνταξη από κάθε ταμείο, εφόσον συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε κάθε ένα από αυτά (15 έτη το λιγότερο) και φυσικά το όριο ηλικίας που προβλέπεται.

 • Ο πλασματικός χρόνος για τα παιδιά αναγνωρίζεται και από τον πατέρα ή μονο από την μητέρα;

Ο πλασματικός χρόνος που είναι μέχρι 5 χρόνια (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο) αναγνωρίζεται και από τον πατέρα, εφόσον υπάρξει δήλωση από την μητέρα ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

 • Έχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας συμπληρώνω το 2010 περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είμαι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Δεν αλλάζει τίποτα για σας με το νέο ασφαλιστικό νόμο. Μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας, αφού μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας που μπορείτε να αναγνωρίσετε οποτεδήποτε.

 • Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είμαι 55 ετών και μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη. Τι με συμφέρει να κάνω; Τι αλλάζει για μένα με το νέο ασφαλιστικό νόμο;

Τίποτα, δεν αλλάζει για σας με το νέο νόμο. Μπορείτε να πάρετε και σήμερα μειωμένη σύνταξη. Σας συμφέρει όμως να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας για να πάρετε πλήρη σύνταξη.

 • Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και έχω συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Είμαι σήμερα 58 ετών και επρόκειτο να πάρω σύνταξη σε δύο χρόνια που συμπλήρωνα το 60ο έτος της ηλικίας μου. Τι αλλάζει για μένα με το νέο ασφαλιστικό νόμο;

Δεν αλλάζει τίποτα για σας. Μπορείτε σε δύο χρόνια να πάρετε τη σύνταξή σας χωρίς να χάσετε απολύτως τίποτα σε σχέση με το ποσό.

 • Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και έχω συμπληρώσει 32 χρόνια ασφάλισης. Είμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη με τα νέα δεδομένα;

Εφόσον, συνεχίσετε την ασφάλιση σας συμπληρώνετε το 2013 , 35 έτη ασφάλισης, οπότε απαιτούνται 38 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας (που δεν αλλάζει) για να θεμελιώσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Θα περιμένετε λοιπόν, να συμπληρώσετε το 60ο έτος για να πάρετε σύνταξη και τα 3 επιπλέον χρόνια μπορείτε να τα συμπληρώσετε με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

 • Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Σήμερα είμαι 46 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Επειδή έχετε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και παιδί ανήλικο, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να πάρετε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.

 • Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού αλλά δεν έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης. Αυτές τις ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώνω μαζί με τους πλασματικούς χρόνους που θα αναγνωρίσω το 2012, οπότε θα συνεχίσω να έχω παιδί ανήλικο. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Εφόσον, το 2012 συμπληρώνετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, θεμελιώνεται δικαίωμα για να πάρετε σύνταξη όταν θα συμπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη ή το 60ο έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

 • Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους πριν το 1983 που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή τα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και Τραπεζών) που έχουν συγχωνευθεί στο ΙΚΑ;

Για τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο καθεστώς συνταξιοδότησης εφόσον έχουν συμπληρωθεί 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010. Αυτά είναι τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος και η σύνταξη χορηγείται με 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 • Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο ΙΚΑ;

Οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014 στο ΙΚΑ, δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Η πρόβλεψη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιμου μισθού.

 • Για όσους όμως θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού για τον οποίο πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά.

Για τον εργαζόμενο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξη του θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών. Το πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που συμπληρώθηκε από 1/1/2011 και μετά.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;
α. Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέμε δεκαετία, εννοούμε αυτή που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους.

β. Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1/1/2011 και μετά, υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα

Εργαζόμενος ασφαλισμένος του ΙΚΑ συμπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας. Υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1/7/2015 και έχει συμπληρώσει 9.001 ημέρες ασφάλισης. Οι μέσες συντάξιμες αποδοχές των 5 καλύτερων ετών μέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ και οι μέσες συντάξιμες αποδοχές για το διάστημα μετά την 1/1/2011, επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση μίας φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης).

α. Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης με το παλιό καθεστώς είναι 926 ευρώ.

β. Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ.

Οπότε με βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ημέρες ασφάλισης είναι 7.651 μέχρι 31/12/2010 και 1.350 από 1/112011 και μετά θα έχουμε αντίστοιχα:

α. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010
που θα είναι     926 x 7651  =  787 ευρώ
9001
β. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και
μετά που θα είναι   945 x 1351  =  142 ευρώ
9001
Επομένως συνολική σύνταξη : 787 + 142 =929 ευρώ

 • Με ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται όσοι έχουν ασφαλισθεί σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ,Τραπεζών) από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992;
 • Για την συνταξιοδότηση των παραπάνω εργαζομένων διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

1. ΑΝΔΡΕΣ–ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992 με 35 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη = χωρίς μείωση)

ΕΤΟΣ                 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2.010                                 35                                                     58
2.011                                  36                                                     58
2.012                                  37                                                     59
2.013                                  38                                                     60
2014                                    39                                                    60
2.015                                  40                                                     60
Κατά το μεταβατικό διάστημα 2011-2014, ο/η ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε.

Παράδειγμα: έστω ασφαλισμένος που το έτος 2012 είναι 58 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης. → θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το 2012 (έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας.

2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ –υπαχθείσες στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010)

ΕΤΟΣ                ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                    ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΠΛΗΡΗΣ /ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2010                              25                                                                                          60                            55
2011                               25                                                                                         61                              56
2012                               25                                                                                        62                              57
2013                               25                                                                                         63                              58
2014                               25                                                                                         64                              59
2015                               25                                                                                         65                               60
Β. Πλήρης σύνταξη = χωρίς penalty (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010)

ΕΤΟΣ                           ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010                                           15                                                60
2.011                                           15                                                61
2012                                            15                                               62
2.013                                           15                                               63
2.014                                           15                                               64
2.015                                            15                                              65
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής ,ήτοι κατά τα έτη 2011-2014, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου , κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Παράδειγμα: έστω ασφαλισμένη που το έτος 2013 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της → κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση , ήτοι το 63ο . Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , η συγκεκριμένη ασφαλισμένη θα δικαιούτο πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας της.

3. ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ – υπαχθείσες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992

ΕΤΟΣ                  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                    ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΠΛΗΡΗΣ /ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2010                               25                                                                     50
2011                                25                                                                     52                                  50
2012                                25                                                                     55                                  53
2013                               25                                                                      65                                   60
Παράδειγμα : μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι 52 ετών και έχει ανήλικο παιδί → θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , η συγκεκριμένη μητέρα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας .

4. ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά – ΑΝΔΡΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση (ασφαλισμένοι –ασφαλισμένες μέχρι 31.12.1992)

ΕΤΟΣ                         ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                              ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010                                         20                                                      ΑΟΗ
2.011                                        20                                                         52
2.012                                        20                                                          55
2.013                                        20                                                         65
2.014                                        20                                                         65
2.015                                        20                                                         65

 • Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ;

Στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Ταμείο Εμπόρων), το δικαίωμα θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 65ου έτους της ηλικίας και των 40 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας. Αναλυτικά η θεμελίωση του δικαιώματος και για την μεταβατική περίοδο από το 2010 μέχρι το 2015 θα είναι ως εξής :

Άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ /ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ/ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ/ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
15                                                                  Οποτεδήποτε                                                                            15                                                                                                65
35                                                           μέχρι 31/12/2010                                                                         35                                                                                                60
35                                                                    2011                                                                                            36                                                                                                60
35                                                                    2012                                                                                            37                                                                                               60
35                                                                     2013                                                                                           38                                                                                                60
35                                                                    2014                                                                                            39                                                                                               60
35                                                          μετά την 1/1/2015                                                                         40                                                                                                 60
37                                                            μέχρι 31/12/2010                                                                         37                                                                                          Χ.Ο.Η.

Πηγή: enet