Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

ΑΣΕΠ: τελικοί πίνακες για επιλογή «διαθέσιμου» προσωπικού

Comments Off on ΑΣΕΠ: τελικοί πίνακες για επιλογή «διαθέσιμου» προσωπικού
ΑΣΕΠ: τελικοί πίνακες για επιλογή «διαθέσιμου» προσωπικού

 Αντίγραφο τελικών πινάκων ΔΕ Σχεδιαστών ΥΠΠΟ

 Αντίγραφο τελικών πινάκων ΥΕ Εργατών ΥΠΠΟ

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩν ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΑΡ. 90 Ν. 4172/2013)

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των ως άνω φορέων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ