Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Αποτελέσματα της απογραφής του 2011

Comments Off on Αποτελέσματα της απογραφής του 2011
Αποτελέσματα της απογραφής του 2011

– Σε 10.815.197 άτομα ανήλθε ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας
– Το 49% είναι άνδρες και το 51% γυναίκες
– Στα 41.9 έτη η μέση ηλικία των κατοίκων της Ελλάδας
– Δείτε όλα τα στοιχεία με πίνακες

Με δύο χρόνια καθυστέρηση ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ τα οριστικά και αναλυτικά αποτελέσματα της απογραφής του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 10.815.197 άτομα. Οι γυναίκες έχουν… προβάδισμα έναντι των ανδρών κατα 2%. Ο πληθυσμός των γυναικών ανέρχεται σε 5.512.494 (ποσοστό 51%) ενώ των ανδρών σε  5.302.703 (49%).

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στους εννέα αππό τους δέκα µεγαλύτερους Δήµους της Χώρας, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες µε εξαίρεση το Δήµο Ρόδου όπου οι γυναίκες αποτελούν το 49,9%. Στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης εµφανίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό στις γυναίκες 54,3%.

Η µεγαλύτερη µέση ηλικία είναι τα 44,2 έτη και εµφανίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία είναι τα 39,8 έτη κι εµφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η µέση ηλικία του µονίµου πληθυσµού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη µε την περιφερειακή ενότητα Μυκόνου να παρουσιάζει την µικρότερη µέση ηλικία κατοίκων 37 χρόνια  και την περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας να παρουσιάζει τη µεγαλύτερη, 49 χρόνια.

Σχεδόν οι μισοί είναι -με το νόμο- έγγαμοι

Η µεγαλύτερη µέση ηλικία, 57,9 χρόνια παρουσιάζεται στο Δήµο Κεντρικών Τζουµέρκων της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία, 35,3 έτη, παρουσιάζεται στο Δήµο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης οτι το 50,3% του πληθυσµού της χώρας είναι κατά νόµο έγγαµοι (έγγαµοι, σύµφωνο συµβίωσης, σε διάσταση). Το 39,0% του συνολικού πληθυσµού είναι άγαµοι, µε τους άνδρες να υπερτερούν (21,5% του πληθυσµού).

Πόσοι είναι οι αλλοδαποί

Από τα αποτελέσµατα της απογραφής προκύτει ότι 9.903.268 άτοµα έχουν ελληνική υπηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υπηκοότητα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υπηκοότητα λοιπών χωρών και 4.825 άτοµα
είναι χωρίς υπηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υπηκοότητα.

Το σύνολο των αλλοδαπών που διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την απογραφή όπως και των ατόµων χωρίς ή µε αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ανήλθε σε 911.929 άτοµα. Το 52,7% των αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν
Αλβανική υπηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουµάνικη και ακολουθεί µε 3,7% η Πακιστανική και 3,0% η Γεωργιανή.

Το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.157, από τα οποία 1.061.471 είναι µονοµελή, 1.218.356 είναι
διµελή, 817.842 είναι τριµελή, 726.469 είναι τετραµελή, 209.545 είναι πενταµελή, 68.595 είναι εξαµελή, 20.272 είναι επταµελή, 7.510 είναι οκταµελή, 1.881 είναι εννεαµελή και 2.216 έχουν δέκα µέλη και άνω. Τα µονοµελή και διµελή νοικοκυριά αποτελούν το 55,2% του συνόλου των νοικοκυριών.

Διαβάστε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ