Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τελικά Αποτελέσματα Ενιαίου Συλλόγου

Comments Off on Τελικά Αποτελέσματα Ενιαίου Συλλόγου
Τελικά Αποτελέσματα  Ενιαίου Συλλόγου

Για το ΔΣ ψήφισαν 1800 συνάδελφοι,1676 ήταν τα έγκυρα, 57 άκυρα και 67 λευκά.

[το 2010 είχαν ψηφίσει 1634, άκυρα 58, λευκά 47]

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

393 ψ. και δύο (2) έδρες στο ΔΣ [2010: 273 ψ., 2 έδρες]

ΕΑΣΚΕ (δηλ. ΠΑΣΚΕ)                               

374 ψ. και δύο (2) έδρες            [2010: 542 ψ., 3 έδρες]

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

360 ψ. και δύο (2) έδρες            [το 2010 κατέβαινε από κοινού με την Αγωνιστική Συσπείρωση]

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

208 ψ. και μία (1) έδρα              [2010: 403 και 2 έδρες. Πρόσκειται στη ΔΗΜΑΡ]

ΔΑΚΕ    

190 ψ. και μία (1) έδρα             [2010: 199 και 1 έδρα]

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 

151 ψ. και μία (1) έδρα            [2010: 110 και καμία έδρα]

Για την Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) ψήφισαν 791 ψ. 712 έγκυρα, 31 άκυρα και 48 λευκά. (Πολλοί συνάδελφοι είχαν ήδη ψηφίσει στους κλαδικούς τους συλλόγους και δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν ξανά).

[Το 2010 ψήφισαν 993, άκυρα 10 λευκά 13.Υπενθυμίζουμε ότι φέτος είχε γίνει σωστή αντιπαραβολή του μητρώου και μειώθηκαν οι διπλοψηφίσαντες για ΠΟΕ ΥΠΠΟ από άλλα σωματεία, όπως μπορεί κανείς εύγλωττα να καταλάβει από την αναλογία ψηφισάντων για ΔΣ/ΠΟΕ-ΥΠΠΟ. Τώρα για το ποιον ευνοούσαν οι διπλοψηφίες, κάντε μια απλή συγκριτική εξέταση του καταποντισμού κάποιων παρατάξεων…]

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 226 ψ. και 13 αντιπροσώπους.  [2010: 233 ψ.]

ΕΑΣΚΕ (ΠΑΣΚΕ) 88  ψ. και 5 αντιπροσώπους.   [2010: 241 ψ.]

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 176 ψ. και 10 αντιπροσώπους.  [χωρίς συγκριτικό]

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 122 ψ. και 7 αντιπροσώπους.    [2010: 281 ψ.]

ΔΑΚΕ 49 ψ. και 2 αντιπροσώπους    [2010: 112 ψ.]

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 51 ψ. και 3 αντιπροσώπους.  [2010: 49 ψ.]