Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ανοικτή επιστολή της Δημοκρατικής Συνεργασίας-Εκλογές ΠΕΥΦΑ 2006

Comments Off on Ανοικτή επιστολή της Δημοκρατικής Συνεργασίας-Εκλογές ΠΕΥΦΑ 2006
Ανοικτή επιστολή της Δημοκρατικής Συνεργασίας-Εκλογές ΠΕΥΦΑ 2006

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, και αυτές οι εκλογές του Σωματείου των Αρχαιοφυλά-κων, μπορούν να μείνουν στην ιστορία ως εκλογική διαδικασία ανισότητας, με ταυτόχρονη απουσία ουσιαστικού συνδι­καλιστικού λόγου για τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων.

Η ΠΑΣΚ από 13 έδρες πήγε στις 11

Η ΔΑΚΕ από 6 έδρες πήγε στις 8

Η Δημοκρατική Συνεργασία με 2 έδρες μέσα σ’

αυτό το κλίμα πόλωσης διατήρησε τις

δυνάμεις της.

Η οριακή αυτοδυναμία που κατάφερε να πετύχει η ΠΑΣΚ δεν μπορεί να κρύψει από τα μάτια ενός έμπειρου παρατηρητή ότι χωρίς τους 180 νέους ψηφοφόρους από το Π.Δ. Παυλόπουλου (η μερίδα του λέοντος πήγε στην ΠΑΣΚ, κι αυτό ήταν από πριν γνωστό) όχι μόνο δεν είχε οριακή αυτοδυ­ναμία αλλά αντίθετα πολύ δύσκολα θα εξασφάλιζε την 10η έδρα.

Η άνοδος της ΔΑΚΕ στις εκλογές ήταν αναμε­νόμενη, αφού το εμπεδωμένο σύστημα πελατειακών σχέσεων από την μέχρι τώρα κυρίαρχη ΠΑΣΚ (από τη δράση της πολιτι­κής ηγεσίας αλλά και την καταλυτική επίδραση των προϊσταμένων αρχιφυλά­κων του κλάδου), έγινε εργαλείο στα χέρια της. Όμως η γύμνια από στελέχη και η α­πουσία εναλλακτικού λόγου και επιχειρη­μάτων δεν της επέτρεψαν μεγαλύτερη άνοδο, που ίσως όμως να μην την ήθελε και να μην την επεδίωξε.

Η Δημοκρατική Συνεργασία με τα ασήμαντα υλικά μέσα που διέθετε κατάφερε παρά την πόλωση των δύο μεγάλων (συγκριτικά) παρατάξεων να διατηρήσει τις δυνάμεις της, πικραίνοντας αφάνταστα την ημέρα των εκλογών της ΠΕΥΦΑ, την συνδικαλι­στική κορυφή της πυραμίδας της ΠΟΣΥΠΠΟ, που εκ των προτέρων κέρναγε για την συνδικαλιστική μας εξαφάνιση.

Τα χρήματα που πήρε η παράταξη μας ήτανε το 1/5 των χρημάτων που πήρε η ΠΑΣΚ, λες κι εμείς δεν είχαμε να πάμε σ’όλη την Ελλάδα όπως οι άλλες παρατάξεις με την πολλαπλάσια επιχορήγηση.

Σημείωση: Το παραμύθι ότι δώσαμε επιχορήγη­ση από το Σωματείο ανάλογα με τις δυνά­μεις της κάθε παράταξης, όταν πρόεδρος ήταν ο Παναγιώτης Τσιντώνης δεν ίσχυσε, γιατί απλούστατα πήραν όλοι τα ίδια.

Εμείς περιοδεύσαμε μόνο στη μισή Ελλάδα, δηλαδή στην ουσία η διατήρηση των δυνάμεων προέρχεται από το μισό εκλο­γικό σώμα.

Αυτή τη νίκη δεν την φαντάζονταν, γιατί οι ερ­γαζόμενοι με τη ψήφο τους διατήρησαν την ελπίδα για ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους που μας τίμησαν, κόντρα στις πιέσεις και τα ψευτο-διλλήματα και τους υποσχόμαστε ότι θάμαστε πολύ πιο κοντά τους από ότι στο παρελθόν.

Ευχαριστούμε και εκείνους που σ’ αυτή την φάση δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρ­βαση και τους χαιρετίζουμε για την επό­μενη πρόκληση με την ευχή – προτροπή

«ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ». Ευχαριστούμε και όσους δεν μας ψήφισαν αλλά στις περιοδείες μας άκουσαν ή διάβασαν με προσοχή το έντυπο μας.

Σ’αυτούς τους συναδέλφους έχουμε να

ταυτόχρονα και με ελεύθερο βήμα ακόμη και για κακόπιστους αντιπάλους.

Για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Παναγιώτης Τσιντώνης

νέα Πνύκα / Τεύχος 3 / Ιούλιος 2006