Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Αναστολή Εκλογών Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ 2020

0 σχόλια
Αναστολή Εκλογών Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ 2020

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Σήμερα 14.12.2020 εκδόθηκε η 26η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα τι άλλο ΔΥ και covid-19. Έχουμε και λέμε:

Οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων για το χρονικό διάστημα ισχύος των σχετικών μέτρων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ΚΥΑ

Ως προς τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων: Δεδομένων των επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, σε συνέχεια των αρ. 21, 24 και 25 σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, με τις οποίες κρίθηκε απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ ́ εφαρμογή της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β ́684) απόφασης και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που έχει καθοριστεί να διεξαχθεί έως τέλος Δεκεμβρίου, με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην 21η εγκύκλιο. Εν προκειμένω, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, θα ακολουθήσουν άμεσα νεώτερες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

Δηλαδή 14 Δεκεμβρίου  και εμείς περιμένουμε στο ακουστικό μας αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν ως το τέλος Δεκεμβρίου . Μιλάει με γρίφους ο ΥΠΕΣ …. ή απειλές όπως το πάρει κανείς…

Κατά τα άλλα μια από τα ίδια.

Δείτε εδώ την νέα εγκύκλιο 14.12.20202

3.12.2020 ΑΔΕΔΥ: Αναβολή και παράταση θητείας των υπηρεσιακών συμβουλίων του δημοσίου

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, στο Νο 8. αποφασίζεται η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, από 3/11/2020 έως και 30/11/2020. 

Συγκεκριμένα: Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 που εκδόθηκε συνεπεία των επιδημιολογικών δεδομένων στη χώρα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, κρίνεται απαραίτητη για χρονικό διάστημα από 3/11/2020 έως και 30/11/2020 η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας  για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ΄εφαρμογή της αρ. ΔΙΚΠΡ/ Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης, καθώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται να διεξαχθεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.  Βάσει της ως άνω εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής καλείται ο οικείος Υπουργός ή  προκειμένου για κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια ν.π.δ.δ., το όργανο που ασκεί την εποπτεία, να μεταθέσει την ψηφοφορία κατ΄εφαρμογή του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ. 19516/17-9-2001 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1246), σε ημερομηνία μετά το ως άνω χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε για τη σχετική κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στην Υπηρεσία μας. Σχετικά με το εν λόγω θέμα θα ακολουθήσουν άμεσα νεότερες οδηγίες.

Στην εγκύκλιο ρυθμίζονται και τα παρακάτω θέματα: 

1. Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

2. ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

4. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

6. ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

7. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

9. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

 

Σχετικά Άρθρα:

ΑΔΕΔΥ: Αναβολή και παράταση θητείας των υπηρεσιακών συμβουλίων του δημοσίου

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ 2020

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕ

Αναστολή Εκλογών Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικα συμβούλια 2020

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕ