Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Έγκριση πρόσληψης 200 ΙΔΟΧ για 4 μήνες στο ΥΠΠΟΑ

0 σχόλια
Έγκριση πρόσληψης 200 ΙΔΟΧ για 4 μήνες στο ΥΠΠΟΑ

 

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης, διακοσίων (200) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φυλάκων Κτηρίων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Η κατανομή του ανωτέρω προσωπικού ανά Μουσείο, Αρχαιολογικό Χώρο η Μνημείο, θα καθοριστεί από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Υπηρεσίας.

Για το Προσωπικό Φύλαξης – Πληροφόρησης (Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυκτοφύλακες Αρχαιοτήτων) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Επίσης, για το Προσωπικό Φυλάκων Κτιρίων, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ