Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις

Comments Off on Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις

1. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), που αναλογικά εφαρμόζεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), καθώς και στο άρθρο 137 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) προκειμένου για τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), περί διαγραφής οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορών εφαρμόζονται και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.